Byggeriet er ineffektivt

Læs mere
Fold sammen
En ny analyse fra Jyske Bank viser, at byggeriets produktivitet fortsat halter efter andre branchers. Gennemsnitligt betragtet er produktiviteten i den samlede økonomi vokset med 2,8 pct. om året siden 1966, mens det samme tal for byggesektoren kun er 1,6 pct.

Udover at hæmme udviklingen i byggeriet har dets lave produktivitet også store konsekvenser for samfundet. Dels fordi bygningerne bliver meget dyre, hvilket blandt andet øger boligomkostningerne. Dels fordi byggeriet lægger beslag på en langt større arbejdsstyrke end det skulle, hvis produktiviteten havde udviklet sig som den samlede økonomis.

Ifølge Jyske Banks beregninger ville byggeriet, der i dag har omkring 160.000 ansatte, kunne nøjes med en arbejdsstyrke på 106.000 mand, hvis produktiviteten var på højde med andre branchers.

På den måde er ca. 54.000 arbejdsduelige personligt låst i branchen, selvom de teoretisk set kunne bidrage med større økonomisk vækst i samfundet gennem job i andre erhverv.