Byggebranchen tjener betydeligt mere

Byggeriet er gået fra dyb krise til halvsløj indtjening, vurderer brancheorganisation. Yderligere forbedringer ser ud til at være på vej.

Fokusering på kerneområder, lavere lønstigninger, mindre materialeudgifter, lav rente og fremgang i boligbyggeri frem for urentable kontorer.

Det er nogle af forklaringerne på, at de store spillere i byggebranchen har forbedret deres regnskabstal markant og dermed gjort hele byggeriet til en bedre forretning.

Byggebranchen som helhed havde et overskud på 2,4 procent af omsætningen i regnskabsåret 2003, fremgår det af en analyse, som Dansk Byggeri udgiver i dag. I 2001 var tallet blot 0,9 procent.

Forbedringen er kommet til trods for, at de sidste par år generelt har været modgangstider for byggeriet.

»Man må konstatere, at virksomhederne har været gode til at forudse udviklingen og tilpasse sig efter den,« siger cheføkonom Henrik Stig Sørensen fra Dansk Byggeri.

Han mener dog fortsat, at indtjeningen i byggeriet er for dårlig i sammenligning med andre erhverv og i betragtning af, at byggeprojekter ofte indebærer en stor risiko.

Og det er langtfra alle selskaber i branchen, der har medvind. Faktisk er flere og flere i direkte krise, fremgår det af analysen. Ti procent af alle byggevirksomheder er således insolvente, og knap 17 procent giver underskud.

Og i det hele taget er tiderne svære for mange håndværksmestre og andre mindre byggevirksomheder. Resultatet er generelt forværret over de senere år for de virksomheder, der har en omsætning på under 75 millioner kroner om året.

»En del mindre virksomheder har oplevet en øget konkurrence, fordi nye aktører er gået ind på markedet for boliger i takt med, at erhvervsbyggeriet er faldet. Men det dækker også over, at der er et udskilningsløb i gang. Der er ikke plads til alle de virksomheder, vi har i dag, og nogle vil bukke under,« siger Henrik Sørensen.

De små tjeenr penge
Samlet set er de små dog stadig langt bedre til at tjene penge end de store. Virksomheder, der omsætter for under 15 millioner, forrenter for eksempel egenkapitalen med 33 procent om året. Det tal er kun 8,9 procent for dem, der omsætter for over 75 millioner.

En del af forklaringen på, at det går bedre i byggebranchen er det markante opsving i boligmarkedet.

Mange mindre virksomheder har travlt med at forbedre parcelhuse, mens de store har kastet sig over at bygge lejligheder. Og Henrik Stig Sørensen ser ingen tegn på afmatning hvad boliger angår.

Samtidig er der håb om, at erhvervsbyggeriet vil stige. På den baggrund vurderer han, at fremgangen i byggebranchen vil fortsætte.

»Renten er ikke bare lav. Den er meget lav ved indgangen til det nye år. Det lægger låg på finansieringsomkostningerne og bund under aktiviteten. Der er selvfølgelig usikkerhedsmomenter i form af en svag amerikansk dollar og høje oliepriser, men generelt tegner 2005 til at blive et fornuftigt år indtjeningsmæssigt,« vurderer Henrik Stig Sørensen.