Byggeboom uden snedker- og tømrermestre

Brancheanalyse. Det byggeboom, som nu er ved at klinge af, har ikke gjort snedker- og tømrermestrene rige. Tværtimod har faldende overskud og tilmed konkurser været en del af dagligdagen.

For tømrere har de seneste år været særdeles gode tider. Helt op til 400 kr. i timen har enkelte af dem været oppe på. Helt anderledes har det stået til hos deres mestre.

I økonomisk forstand har byggeboomet nærmest braget forbi dem. Det viser en brancheanalyse foretaget af ErhvervsBladet blandt 14 af de største snedker- og tømrervirksomheder i landet.

Analysen, der er baseret på de to seneste regnskaber afslører, at omsætningen udtrykt i bruttofortjeneste er gået beskedent frem med 3,5 procent. Til gengæld er årets resultat faldet med 6,7 procent før skat.

Direktøren for Danske Snedker- og Tømrermestre, DST, Erik Møbius, er den første til at erkende, at udviklingen er speciel.

»Det er den selvfølgelig, for kan man ikke tjene penge i disse tider, hvornår kan man så? Vi har endda – midt i byggeboomet – oplevet flere konkurser,« siger han.

Erik Møbius er ikke mindst forundret over, at den gennemsnitlige indtjening pr. medarbejder er helt nede på godt 40.000 kr.

»Analysen giver et billede at de største aktører i Danmark, der for enkeltes vedkommende går fra at lave pænt overskud til decideret underskud. Hvis analysen var lavet på virksomheder med 10-20 ansatte, tror jeg ikke der ville være lige så store udsving, tilføjer han.

Han vurderer, at denne gruppe har tjent penge omend ikke så mange, som de måske kunne have gjort, hvis de havde haft materialer til tiden og kunne styre medarbejderne bedre.

Den allerstørste vinder i byggeboomet har, hvis man spørger DST-direktøren, været leverandørerne af byggematerialer, og her peger han især på leverandørerne af beton, tegl og isolering.

Men det er netop også manglen på byggematerialer, der har givet snedker- og tømrermestrene nogle af de problemer, som har gjort det svært at tjene penge trods de generelt gode tider for bygge­branchen.