Butikkerne skal overleve gennem kædesamarbejde

Mindre selvstændige butikker overlever kun, hvis de smider en del af selvstændigheden over bord og tilslutter sig en af

de store kapitalkæder.


Budskabet er klart i en stor analyse af den danske detailhandel fra Jyske Bank. Det er forholdsvis

nemt at definere vindere og tabere i fremtidens detailhandel, og analysen giver også bud på, hvordan de truede butikker kan

sikre en overlevelse.


Trenden går helt klart mod en stor fremtid for discount-butikkerne, og det kommer til at gå

ud over mindre butikker med lille udvalg og høje priser. Hvis butikken til overflod ligger i en oplandsby til et større

kraftcenter eller i bymidternes periferi, ser det rigtig sort ud.


Udover discountbutikkerne er det de stærke, højprofilerede

kapitalkæder og visse franchisekæder og frivillige kæder, der vinder kampen. Også storbutikker med et bredt

og dybt sortiment har gode chancer for at være med i fremtiden.

Koncentration

Men i det hele taget vil butikskoncentrationer

komme til at præge fremtidens detailhandel. Koncentrationen betyder, at man kan begrænse antallet af indkøb og

tilbyde valgmuligheder på især udvalgsvarer.


Men udover bredde og dybde i sortimentet skal fremtidens detailbutik

også tilbyde bekvemmelighed og oplevelser, samtidig med, at butikkerne skal lægge op til, at forbrugeren sparer tid.


Det

er store krav, der stilles til fremtidens butik, men der er ifølge Jyske-analytikerne ingen vej uden om omstillings- og tilpasnings-parathed, hvis

denne type butikker vil være med i fremtidens kamp om forbrugerne.


Udover at den selvstændige butiksejer må

finde ind i et kædesamarbejde, er det nødvendigt at se på andre muligheder for at trime butikken.


Omkostninger

ned

Analytikerne anbefaler, at der rationaliseres på omkostningssiden. Der skal investeres i ny butiksteknologi, antallet af

ansatte skal ned, og sortimentet skal indskrænkes.


Den selvstændige butiksejer skal vælge en offensiv strategi

ved at forsøge at trække nye kunder til gennem et ændret koncept, en strategi for markedsføring og kommunikation,

profilering, og eventuelt ved at ændre sin beliggenhed, butiksindretning og serviceniveau. Denne offensive tilpasning kræver

både kreativitet og mod fra butiksejerens side.


Bliver konkurrencen for hård, og kan der ikke findes andre alternativer, kan

butiksejeren i den yderste konsekvens blive nødt til at kaste al selvstændighed over bord og i stedet kaste sig i armene

på en kæde eller sælge butikken til anden side.


Jyske-analytikerne undlader i den forbindelse at komme ind

på det meget alvorlige problem, at generationsskifter er en af de vanskeligste øvelser - ikke bare i detailhandelen -

men blandt mindre og mellemstore virksomheder generelt.