Bureaukratiets diskrete charme

Læs mere
Fold sammen
Den kvindelige tolk snapper efter vejret, men guvernør Serdjukov nikker tilfreds efter nedenstående opremsning:


-

Departementet i vores struktur under regeringen, som tager sig af alle disse spørgsmål, er af den russiske præsident,

hr. Putin. blevet pålagt at udarbejde et program, som skal støtte små og mellemstore virksomheder, og som vil omfatte

forskellige foranstaltninger med henblik på støtte - både hvad angår skattelovgivning, indregistrering, bureaukratiske

hindringer i form af indregistreringen og indsamling af papirer samt kontorlokaler.


Til arrangørernes åbenlyse

irritation fandt Leningrad Regionens guvernør, hr. Serdjukov under en konference i Energistyrelsen tid til at lade sig interviewe

af ErhvervsBladet.


Guvernøren var på charmetur til en række styrelser og større virksomheder i Danmark.

Og mens de forsamlede honoratiores ventede på æresgæsten, gav guvernør Serdjukov Deres udsendte en grundig

orientering om danske virksomheders muligheder for at etablere sig i det kæmpe område uden om Sankt Petersborg, der stadig

- over ti år efter murens fald - hedder Leningrad Oblast.

Bureaukrati

- Kom selv og se, at vi ingen problemer har med samarbejdet

i Leningrad Oblast. Leningrad Oblast har altid været anderledes end de andre regioner, og hvis man spørger de udenlandske

firmaer, som er aktive i regionen, så vil de svare, at her ikke findes et begreb som bureaukratiske hindringer. Derfor kommer

investorer til Leningrad Oblast, hvor de arbejder stille og roligt og tjener deres profit, oversætter hun, dog uden samme indtrængende gestik

og let sårede ansigtsudtryk, som guvernør Serdjukov for et øjeblik siden havde haft.


Det var for sent at

fortryde spørgsmålet, men nu, da det var stillet, løsnede selv guvernøren lidt op. Nu kunne vi komme videre.


Dansk

teknologi

- Danmark disponerer over progressive teknologier på miljø og energiområdet, sagde guvernøren,

måske til ære for de forsmåede arrangører i Energistyrelsen, og fortsætter:


- Vi har mange spørgsmål

at løse sammen på miljøområdet. Disse områder kræver nye teknologier. Informationsteknologi

har i det hele taget vores opmærksomhed. Og for at være beskedne - vi er en af de mest udviklede regioner i Rusland på

dette område. Men også på dette område har vi meget at lære endnu, og det kan vi lære af danske

firmaer. Guvernøren har nu talt sig varm - så varm, at han indrømmer, at fordommende har været berettigede,

men det er de ikke længere, understreger tolken under guvernørens brændende blik.


Og han har noget at have

det i, for den russiske føderale regering har tilsyneladende forstået, at den skal reducere den skattebyrde, der er pålagt

internationale investorer.


Investeringslovgivningen i Leningrad Oblast er vedtaget regionalt og giver derfor gunstige skatteforhold

for investorer, forklarer han.


Virksomheder skal derfor ikke betale overskudsskat, ejendomsskat eller vejskat i hele etableringsperioden,

før de opnår en vis kapacitet.


Første januar reduceredes overskudsskatten fra 35-24 pct., og skat på fysiske

personer, dvs. kildeskat, ligger på beskedne 30 pct.


Statsdumaen er desuden ved at vedtage den nye toldlovgivning og andre konkrete

skridt til at beskytte udenlandske investorer på føderal basis, supplerer tolken forsigtigt.


Et led i programmet

vil være etablering af infrastruktur til netop små og mellemstore virksomheder, er det sidste Guvernør Serdjukov

når at tilføje. Så må han bøje sig for presset fra Energistyrelsens nervøst trippende personale,

der fører ham tilbage til konferencen, som nu kan fortsætte kun lidt forsinket.