BST og det eksterne miljø

I henhold til § 1. i bekendtgørelsen om BST

(BEK nr. 750 af 24/08/2001) er: Formålet med en bedriftssundhedstjeneste er at forebygge arbejdsmiljøskader, herunder arbejdsulykker,

arbejdsbetingede lidelser og nedslidning ved at bekæmpe påvirkninger i arbejdet, som fysisk eller psykisk virker skadelige,

samt at fremme de ansattes sikkerhed og sundhed både fysisk og psykisk.


I henhold til § 6, kan BST levere supplerende ydelser

mod særskilt vederlag, herunder helbredsundersøgelser, uddannelse, samt (stk. 3) rådgivning om miljøspørgsmål

i direkte tilknytning til virksomhederne.


Meeen, men.


Er det nu ikke at strække den lovlig langt, at fortolke § 6 stk.

3 på den måde som flere BST-centre tilsyneladende gør vedrørende virksomhedernes eksterne støj?


Vi

har i dag en situation, hvor flere BST-centre er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre Miljømålinger

af ekstern støj.


De pågældende teknikere er sikkert kvalificerede til deres job, men hvad i alverden det

har med de ansattes sundhed eller arbejdsmiljø at gøre forstår jeg ikke umiddelbart.


Jeg går ud fra

at BST''erne arbejder på lovlig grund, og at det er muligt i praksis at etablere vandtætte skodder mellem statstilskud

til etablering, virksomhedsbidrag, og anden konsulentindtægt.


Tilbage står, at hvis nogen kan forklare mig det rimelige

i forbindelsen mellem arbejdsmiljø og eksternt miljø i denne sammenhæng, og hvorfor det eksterne miljø

absolut også skal være en opgave for BST''erne, hører jeg gerne nærmere.


Det kunne jo måske også

være, at det var på tide at ændre denne praksis, så BST''erne igen kan koncentrere sig fuldt ud om arbejdsmiljøet?