BST-konsulenter giver kontorer pæne karakterer

Læs mere
Fold sammen
Arbejdsmiljøet på de danske kontorer har det generelt godt. Virksomhederne, hvad enten de er private eller offentlige,

har de senere år investeret pænt i hæve - og sænkeborde, stole der giver brugeren variationsmuligheder, ventilationsanlæg

osv.Det er i hvert fald opfattelsen hos de to BST-konsulenter, Bodil Nielsen og Per Winther, BST Midtjylland, og de skulle vide,

hvad de snakker om. De har arbejdet med arbejdsmiljø på kontorer i henholdsvis 14 og 22 år.Der er flere faktorer,

der spiller ind i den velkomne udvikling, mener de. Dels har udarebejdelsen af de såkaldte arbejdspladsvurderinger, populært blot

APV''er, fået diverse problemer på kontorerne frem i lyset. Dels er priserne på hæve - og sænkeborde

og al den anden hardware, der forbedrer arbejdsmiljøet, gået kraftigt ned.De lavere priser kunne foranledige, at

den indkøbsansvarlige så en anledning til at spare, da udstyret ikke længere koster så meget, men det er

faktisk ikke tilfældet, hvis man spørger Bodil Nielsen.- Mit indtryk er snarere, at arbejdsgiverne benytter de

lavere priser til at købe mere, så flere får gavn af det arbejdsmiljø-rigtige udstyr, konstaterer hun tilfreds.BST

har været aktiv i forbindelse med såvel APV som indkøb. Dels har man hjulpet mange virksomheder i forbindelse med

APV''en. Dels rådgiver BST typisk ved indkøb af møbler og udstyr.

Instruktioner

Med de flotte skudsmål,

de to BST konsulenter giver kontorarbejdspladserne, skulle man mene, at de er ved at gøre sig selv overflødige, men

sådan ligger landet ikke.- Det kan man bestemt ikke sige, for godt nok er der investeret mange penge i ergonomisk korrekte

møbler og andet udstyr, men udbyttet heraf får virksomhederne kun, når det anvendes - og her eksisterer der fortsat

et stort behov for instruktioner. I dag bruger vi mange ressourcer på at instruere medarbejdere i at anvende de nye muligheder

korrekt. Det handler i vid udstrækning om at komme dårlige vaner til livs og være med til at holdningsbearbejde

medarbejderne - at fortælle dem, hvordan de bedst muligt udnytter udstyret og hvorfor. Ellers får de nemlig ikke fuld

valuta for investeringen, siger Bodil Nielsen, der suppleres af Per Winther:- På væsentlige områder som bl.a.

lys- og temperaturforhold eksisterer der fortsat stor usikkerhed. Vi kommer ofte ud i kontorlandskaber, også nye indretninger,

hvor medarbejdere er placeret lige ud til at vindue, hvor computerskærmen vender væk fra lyset. Det kan betyde, at den

enkelte medarbejder kommer til at anstrenge sine øjne meget på grund af det, vi på fagsproget kalder stor luminans-forskel,

hvilket vil sige skift mellem mørke og lys. Vinduesplaceringen har også betydning for temperaturforholdene. Og når

vi er ved dem - der er altså fortsat mange kontorer, hvor ventilationsforholdene langt fra er optimale.

LapperierSelv

om der generelt er stor fokus på nye, ergonomisk korrekte kontormøbler består en del af BST-konsulenternes arbejde

i at "lappe" på eksisterende kontorinventar. Det vil sige, at de hjælper med at optimere eksisterende indretninger.

Som eksempel nævner Bodil Nielsen borde uden udskæringer, hvor der alligevel arbejdes meget med en mus. Her kan løsningen

være en plade, som kan skrues på bordet, og som kan understøtte musearmen.Begge BST-konsulenter fremhæver

betydningen af, at de kommer ind i billedet så hurtigt som muligt.- Ja, vi vil da helst ind i et projekt inden, virksomheden

begynder indretningen af kontoret. Helt optimalt ville det være at ligge på linie med arkitekten, så vi fra start

kunne skabe de mest optimale rammer, tilføjer Per Winther.

VariationHan har taget hele vejen med fra skrivemaskinens

dage og set, hvordan teknologien har bundet den enkelte medarbejder mere og mere til sit skrivebord og sin computer. Man skal ikke

længere rejse sig flere gange om dagen for at hente dokumenter. Det hele ligger i computernetværket. Til gengæld

skal man fortsat hyppigt rejse sig, men nu for at få variation i sin arbejdsstilling, fastslår Per Winther.Variation

er nærmest blevet et mantra i modsætning til tidligere, hvor den gode latin bestod i at sidde på en helt bestemt,

ergonomisk korrekt måde.- Der er sket en løbende udvikling i den rådgivning, BST''erne leverer til virksomhederne

i takt med, at behovene har ændret sig. Indenfor kontorområdet, de administrative arbejdspladser, kan vi se en udvikling, der

også rummer arbejde med sundhedsfremme og det rummelige arbejdsmarked. Vi har gennem en periode arbejdet ,med bl.a. sundhedsprofiler

- både personlige profiler og virksomhedsprofiler, fortæller Bodil Nielsen.Hun forudser, at man med tiden vil udbygge

rådgivningen indenfor sundheds-og trivselsarbejde, hvor BST-konsulenter går ind i både forebyggelse og behandling

som f.eks. fysioterapi, massage og lignende.- Fordelen ligger i, at vi i kraft af vores indsigt i arbejdsmiljø og behandling

på en og samme tid bliver i stand til at opfange, afhjælpe og forebygge et problem. Sundhedssektoren er i dag meget spredt

og bør have en tættere dialog. Får du i dag et problem på arbejdet, går du typisk til en behandler

som f.eks. en fysioterapeut, men hun eller han ved ikke altid, hvor problemet er opstået. Det gør lægen eller kiropraktoren

heller ikke, siger Bodil Nielsen, som selv er uddannet fysioterapeut.