Brugerbetaling for rådgivning af de små virksomheder

Regeringen vil overføre penge fra TIC-systemet til de lokale kontaktpunkter for iværksættere og overvejer i stedet

at lade virksomhederne betale for rådgivning hos TIC. Men brugerbetaling er en rigtig dårlig idé, mener både

Dansk Industri og Håndværksrådet.


Landets 14 teknologiske informationscentre, TIC, som har til formål

at levere indledende, gratis og uvildig rådgivning til mindre virksomheder, må belave sig på færre penge fra

statskassen i fremtiden.


TIC''erne drives i et samarbejde mellem staten og amterne og har alt i alt et budget på godt 100

mio. kr. årligt.


I år bidrager staten med 48 mio. kr., men fra 2003 skæres tilskuddet ifølge regeringens

finanslovsforslag med 15 mio. kr. De 15 mio. kr. skal i stedet overføres til de regionale kontaktpunkter for iværksættere.

Brugerbetaling

Det

betyder, at TIC''erne fremover må ud og finde alternative finansieringskilder.


- Øget brugerbetaling er en mulighed.

Ud over finansiering, er det også et meget sundt princip. Med brugerbetaling er man sikker på, at virksomhederne tager

rådgivningen seriøst, siger erhvervsdirektør Jens Nyholm fra Økonomi- og Erhvervsministeriet.


Han

understreger dog, at økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen ikke har lagt sig fast på en model endnu.


Idéen

om bruger betaling vækker ikke den store genklang blandt organisationerne.


- Det virker ikke umiddelbart logisk at indføre

brugerbetaling på TIC''ernes ydelser. Det vil være betænkeligt, hvis TIC''erne begynder at konkurrere på det

private konsulentmarked med offentligt tilskud i ryggen. Og det er svært at se, hvordan det kan være muligt at kræve

penge for TIC''s egentlige formål, der er en indledende rådgivning, hvor man henviser til andre, siger Gitte Bengtson,

regionalpolitisk chef hos Dansk Industri .


Håndværksrådet er heller ikke begejstret for idéen om brugerbetaling. Vicedirektør

Ane Buch frygter især, at det vil gå ud over TIC''ernes uvildighed i forhold til virksomhederne.


- TIC''erne skal stå

på virksomhedernes side i den indledende fase og være en sparringspartner for ledelsen, hvorefter de henviser til den

relevante rådgiver. Derfor er det vigtigt, at TIC''erne er uvildige, siger Ane Buch.

Amter må betale mereJette Arnskjold,

som er direktør for TIC Danmark, mener, at regeringen skal tænke sig godt om, inden den går videre med idéen

om brugerbetaling.


- Vi skal passe på, at vi ikke kommer i en situation, hvor private virksomheder får konkurrence

fra en offentlig støttet virksomhed, siger Jette Arnskjold, der under alle omstændigheder ikke tror på, at brugebetaling

vil kunne dække det hul på 15 mio. kr. årligt, som regeringen lægger op til.


Direktøren for TIC

Danmark er dog fuld af fortrøstning om, at det vil lykkes at overbevise regeringen om, at de kommende nedskæringer på

TIC er en fejltagelse.

Større rolle til amterneTIC-systemet skal evalueres i løbet af foråret, inden den

nuværende tre-årige aftale med amterne om driften af TIC''erne udløber, og finansieringen skal genforhandles med

amterne.


Dansk Industri mener, at amterne kunne gå ind og tage et større ansvar for finanseringen.


- Amterne

har jo selv valgt at tage en større rolle i den regionale erhvervsfremme i de seneste år, siger Gitte Bengtson, der understreger,

at DI ikke er imod brugerbetaling generelt, og at organisationen har forståelse for, at der er behov for besparelser og omprioriteringer,

også på erhvervsfremmeområdet.