Brugbare analyser ?

Historikken om internet-analyser følger tildels historien om dotcom-boomet. Da internettet boomede sidst i 90''erne, skød

en bølge af nye analysefirmaer op som tilbød analyser på internettet -holdningen var generelt at internetanalyser

var fremtiden, kunne bruges til alt og ville på relativ kort sigt erstatte de traditionelle kvantitative analysemetoder - og

så var det tilmed relativt billigt.En del virksomheder anvendte internetanalyser i denne periode og resultaterne var

ikke ubetinget en succés for alle. For manges vedkommende havde disse nye analyseselskaber glemt analysehåndværket,

hvilket betød at stikprøverne var skæve, målgrupperne var ikke sammenlignelige med tidligere analyser og

der var markante niveauforskelle i resultaterne.Som konsekvens heraf blev køberne skeptiske overfor internetanalyser

og denne holdning blev forstærket da dotcom boblen brast. Konsekvensen var, at ligesom internetanalyser i starten blev vurderet

alt for positivt, blev analyseformen til sidst vurderet alt for negativt. Totalt set er situationen den, at internet-analyser udgør

en relativ lille del af markedet men har på den anden side en høj vækst.Største ulempe ved internetanalyser

er stadigvæk det faktum, at ikke alle har adgang til internettet og blandt de som har adgang til internettet, er der en del

hvis primære anvendelse er email og som derfor ikke har den store fortrolighed med hjemmesider. Det betyder at for mange målgrupper vil

der altså være personer som virksomheden ikke har mulighed for at nå i en analyse og andre som vil være famlende/usikre

såfremt der skal svares på en analyse over internettet.Endvidere skal virksomhederne være opmærksomme

på om deltagerne i en analyse, selv har tilmeldt sig et givent panel eller er blevet rekrutteret af analyseinstituttet.Når

deltagerne selv har tilmeldt sig, kan årsagerne være mange (ønske om præmie, faglig interesse etc.), men

det faktum at respondenterne udelukkende ved egen hjælp og til forskel fra de traditionelle analyser, hvor respondenter bliver

spurgt om de ønsker at deltage, kan skabe en bias som igen gør at målgruppen ikke er i overensstemmelse med virksomhedens ønske.Endvidere

har man for en stor dels vedkommende de samme ulemper som ved selv-udfyldelsesskemaer. Det kan være svært at få

et umiddelbart synspunkt eftersom respondenterne har tid til at være bevidste om problemstillingerne og svare f.eks. "politisk

korrekt" og man har ikke kontrol over om det er den rigtige person som svarer.Ovennævnte er alt sammen noget som

skal vurderes i forhold til den konkrete analyse som virksomheden skal have fortaget.Internetanalyser har imidlertid også

en række markante fordele.Først og fremmest giver internetanalyser nogle muligheder for at vise materiale på

en måde som vi ikke tidligere har haft ved telefon- eller spørgeskemainterviews. Dette betyder at vi for eksempel kan

vise nye emballageforslag meget bedre end vi tidligere har kunnet og at vi har en unik mulighed for at vise reklame-kampagneforslag

på story-board niveau bedre end tidligere.En anden fordel ved internetanalyser er, at der er kortere vej fra dataindsamling

til resultat. I en verden hvor de fleste brancher oplever en stadig hårdere konkurrencesituation og som derfor bliver mere taktisk baseret,

er reaktionshastighed en konkurrenceparameter og her anvendes internetanalyser ofte til at få en hurtig tilbagemelding.Sidst,

men ikke mindst, er internetanalyser omkostningseffektive i forhold til den traditionelle analyseform.Fra analyseinstitutternes

side bruges der færre mandetimer i produktionen af en internetanalyse sammenlignet med telefon, spørgeskema- eller personlige

interviews og dette afspejles selvfølgelig i priserne.Konsekvensen er, at virksomhederne nu har mulighed for at få

forbrugernes holdning fremfor at basere sin fremtid på virksomhedens egen holdning/intuition.I forlængelse heraf

er internetanalyser en mulighed for mindre/mellemstore virksomheder, som ikke tidligere har haft de økonomiske ressourcer til

at gennemføre markeds/kundeanalyser.Omkostningerne er ofte -sammenlignet med de traditionelle analysemetoder - relativt

begrænset og reaktionshastigheden er højere. Derfor vil internetanalyser også betyde, at analysemarkedet vil vækste,

idet der vil komme nye analysekøbere.