Brug for at afkræfte skrækvision

Svindel, brodne kar og konkursrytteri. Sådan lyder indvendingerne fra en række danske eksperter. De mener, at den danske

bekæmpelse af kriminalitet vil lide skade, hvis man lemper på kravene for revision af mindre virksomheder.Men hvordan

kan det så være, at alle andre EU-lande - på nær Danmark, Sverige og Finland - kan klare sig uden krav om

revisionspåtegning for mindre virksomheder?I Finland er man oven i købet ved at lempe reglerne. Og hvordan kan

det være, at man kan klare sig uden revisionspåtegning i personligt drevne virksomheder - men ikke i mindre selskaber,

de såkaldte klasse B-virksomheder?

Særlige byrder

Danmark er et af de få lande i EU, der pålægger

mindre virksomheder særlige byrder til revision.I de fleste europæiske lande behøver mindre virksomheder

ikke en revisionspåtegning - dvs. at en revisor konstaterer, at regnskabet er i orden.Når de andre EU-lande ikke

stiller samme krav til deres B-virksomheder, er det klart, at de får en konkurrencefordel over for deres danske konkurrenter.Det

koster ca. 15.000 kr. i gennemsnit pr. virksomhed - eller ca. 1,5 mia. kr. samlet. I nogle situationer kan det være ganske fornuftigt,

at virksomhederne køber en revisionspåtegning. Men det bør være frivilligt. Lad i stedet de virksomheder,

der ønsker en revisionspåtegning, betale for at få den. Og lad de virksomheder slippe, der ikke har brug for det.I

dag er det frivilligt for personligt drevne klasse A virksomheder at få en revisions-påtegning. Det har ikke givet anledning

til rynkede øjenbryn. Mange af de personligt drevne virksomheder er oven i købet større end de mindre virksomheder,

der drives i selskabsform.

KreditværdighedI virkeligheden er det ikke revisionspåtegningen, der afgør,

om en virksomhed er kreditværdig. Et regnskab med en revisionspåtegning er et historisk papir.En bank er under

alle omstændigheder nødt til at se virksomheden efter i sømmene, før den låner penge ud.Regeringens

mål er at skære 25 pct. af de administrative byrder inden 2010. Man kan nå et godt stykke af vejen ved at afskaffe

den tvungne revisionspåtegning for mindre virksomheder.Vi håber, at regeringen mener sine mål om mindre administrative

byrder alvorligt.Derfor bør regeringen igangsætte en undersøgelse af, hvordan andre lande kan klare sig

uden krav om revisionspåtegning for mindre virksomheder. Sådan en undersøgelse vil kunne afkræfte de skrækvisioner,

som hidtil har været fremme i debatten.