Brotakster og politik

Det er også et problem i Øresunds-regionen. Ligesom med det andet integrations-problem, går der næsten ikke

en dag uden, at nogen tager problemerne omkring Øresunds-integrationen op. Et nyt Øresundsinstitut er seneste skud på stammen.

Øresundsinstituttet skal for EU-midler bidrage til, at politikere og erhvervsfolk i regionen får et bedre beslutningsgrundlag.

Midlet er "kvalificerede" rapporter og nye mødesteder. Flere prominente virksomhedsledere - bl.a. fra medicinalvirksomhederne

Lundbeck og Ferring bakker op om det nye institut. Andre virksomheder kan også melde sig ind og være med til at finansiere

aktiviteterne i instituttet, der angiveligt har den fordel i forhold de mange andre aktører i Øresunds-regionen, at det

er "frit og uafhængigt".


Der er ingen tvivl om, at beslutningsgrundlaget for initiativer i Øresunds-regionen

kan blive endnu bedre. Men de allerfleste barrierer for integration i regionen er for længst identificeret i store rapporter.

Hvad vi savner nu er først og fremmet handling. Og handling kniber det med.


Alle analyser viser, at den høje brotakst

over sundet er den alvorligste barrierre for yderligere integration. Nu, hvor Socialdemokratiet er kommet i opposition, foreslår

partiet, at taksterne på såvel Storebælt som Øresund sættes ned med 40 pct. for at redde Øresunds-forbindelsen

fra fallit. Den tidligere trafikminister Jakob Buksti mener, at Storebælt- og Øresundsselskabernes økonomi kan

slås sammen. Ideen er at genfinansiere de to projekter med en længere tilbagebetalingstid og lavere takster som resultat.

Foreløbig har den nye konservative trafikminister Flemming Hansen afvist ideen som "uansvarlig".


Den fornyede

diskussion om brotaksterne er et trist eksempel på, hvordan politikerne taler forbi hinanden, når det gælder overvindelse

af integrations-barriererne i Øresunds-regionen


Hensynet til den økonomiske rentabilitet af en kommende Femer-forbindelse dikterer,

at brokasterne på Storebælt og Øresund ikke umiddelbart kan sættes drastisk ned.


Men det ændrer

ikke ved, at Øresundsbroens økonomiske fremtid kræver politisk stillingtagen. I stedet for at hænge hinanden

ud for uansvarlighed, bør de partier, som har båret alle de større trafikpolitiske beslutninger i Danmark - Venstre,

de konservative og Socialdemokratiet - derfor sætte sig sammen og finde en løsning.