Broget billede i Midtjylland

"Det er ikke så ringe", plejer vestjyder at sige, når det faktisk går ganske godt, og man længere østpå

ville udtrykke sig med større ord om situationen.


Hvad man skal kalde den seneste halvårlige konjunkturanalyse fra Erhvervsrådet

Herning-Ikast-Brande, er et lidt mere kompliceret spørgsmål. I hvert fald afslører analysen et meget broget billede.


De

fleste kriseknusere i Midt- og Vestjylland finder man inden for jern- og metalindustrien, og det afspejler sig tydeligt i konjunkturanalysen.

Solstrålen

Branchen

havde på forhånd nogle positive forventninger til andet halvår af 2001, og disse er til fulde blevet indfriet. De

er faktisk blevet bedre end ventet. Det har den 11. september ikke ændret på.


Branchen forudser dog, at konkurrencesituationen

forværres både herhjemme og på eksportmarkederne, men alligevel forventes produktionen og ordreindgangen fortsat

at vokse. Den relativt gunstige udvikling for jern- og metalindustrien afspejler sig også ved, at det er den eneste branche, som

fortsat klager over arbejdskraftmangel. Ikke færre end 14 pct. af de adspurgte virksomheder anfører arbejdskraftmangel

som årsag til begrænsninger i produktionen.


Branchen er analysens solstråle.

ModsætningenI modsætning

hertil finder man en anden af regionens tunge industrier: træ- og møbelindustrien.


Hvor man også her tidligere

klagede over flaskehalsproblemer, tales der ikke længere på dét problem.


Branchen har ganske enkelt haft

et meget negativt halvår på trods af positive forventninger forud for halvåret. Det er gået ringere på

alle tre måleområder: produktion, ordreindgang og beskæftigelse. Den negative udvikling er nu også slået

igennem på branchens forventninger tilfremtiden.


Nu venter man at kunne holde en uændret produktion, en omtrent

uændret ordretilgang og en lidt mindre beskæftigelse. Til gengæld vurderer virksomhederne, at bunden er nået,

hvad angår konkurrencesituationen på hjemmemarkedet. Kun på eksportmarkederne ventes konkurrencesituationen fortsat

at udvikle sig negativt.

De andreI anden industri, der bl.a. omfatter grafisk industri og fødevareindustrien, har man

stort set indfriet sine beherskede, positive forventninger til halvåret, om end man også her bekymrer sig om konkurrencesituationen

i udlandet.


Tekstil- og beklædningsindustrien, der engang beskæftigelsesmæssigt var regionens stærkeste

branche, og som fortsat har stor økonomisk betydning, er speciel derved, at virksomhederne polariseres. Det går bedre

for flere, men det går også dårligere for flere. En generel, forsigtig optimisme kan spores.


Alt i alt betyder

udviklingen, at virksomhederne generelt udnytter deres maskinparker mindre.


Produktionskapaciteten er mere end tilstrækkelig

i mange af dem, og flere års diskussioner om flaskehalsproblemer, efteruddannelse osv. har ikke længere samme aktualitet.


Der

er med andre ord stærkt brug for kriseknusere i den nuværende situation.