Broer skaber vækst

Leder. God rentabilitet i infrastruktur-investeringer.

I år er det ti år siden den faste togforbindelse under Storebælt blev taget i brug. Bilforbindelsen blev indviet året efter. Yderligere er det i disse dage syv år siden Øresundsforbindelsen blev indviet. I går passerede bilist nummer 30.000.000.

Op til weekenden besluttede Danmark og Tyskland desuden at etablere den faste forbindelse over Femern Bælt, som vil stå færdig i 2015.

Samlet set er der tale om meget betydelige investeringer i den infrastruktur, der binder Danmark sammen på tværs af landsdele og landegrænser.

Både Øresundsforbindelsen og Storebæltsforbindelsen har vist sig at være glimrende investeringer. Trafikprognoserne er for længst sprængt, og tilbagebetalingstiden er kortere end forventet. Sådan vil det utvivlsomt også gå med Femern-forbindelsen.

Den nye bro til Tyskland vil give beskæftigelse til 60.000 ansatte i byggeperioden. Men den vil samtidig skabe ny vækst - ikke alene på Lolland-Falster og i Sydsjælland, men i hele Øst-Danmark.

Fra mange sider kritiseres det, at Danmark må tage hele den økonomiske risiko ved projektet. Men gevinsterne er så store, at risikoen er til at overse.

Erfaringen har nemlig vist, at store investeringer i infrastruktur - herunder motorveje - er en forudsætning for økonomisk vækst. Forklaringen er enkel. Danmark er blevet et land, der samler, monterer og videresælger produkter og serviceydelser.

Et sådant land skal blandt andet leve af gode logistikløsninger, og dem tilvejebringer vi ved hjælp af broerne.

Femern-broen vil samtidig give Danmark en helt central placering på linjen fra Hamborg til Stockholm, som Danmark bør vide at udnytte. Og vel at mærke på en måde, der også kommer Vest-Danmark til gode. Steno