Broer skaber vækst...

ErhvervsLiv. Øresundsbroens succes har gjrot al skepsis til skamme. Den er det bedste argument for en fast forbindelse over Østersøen.

Den 1. juli år 2000 blev Øresundsbroen indviet. Det første hele driftsår, 2001, passerede mindre end 8.000 køretøjer broen. Tilsvarende lavt var antallet af pendlere omkring 4.000.

I dag - fem år efter - passerer 16.000 køretøjer hver dag broen mellem København og Syd-Sverige, og mere end 20.000 personer pendler dagligt over sundet. Udviklingen har gjort de mange skeptikere til skamme.I denne uge begyndte de første politikere endda at tale om behovet for endnu en fast Øresunds-forbindelse denne gang mellem Helsingør og Helsingborg.Den næsten eksplosive udvikling af antallet af folk, der krydser Øresund, skyldes primært to forhold:

Stadig flere sydsvenskere tager arbejde i hovedstadsområdet, hvor lønnen er høj og manglen på arbejdskraft skrigende.

Stadig flere danskere fra hovedstadsområdet bosætter sig i Malmø, hvor priserne på huse, lejligheder og ikke mindst biler er lave.Med andre ord: markedskræfterne har sat gang i integrationen over sundet. Forskellene i løn og i bolig-priser driver udviklingen.

For fem år siden var der stor politisk fokus på at sikre broens succes.

Men de skattemæssige problemer for pendlere blev kun delvist løst ved aftalen om, at man betaler skat, der hvor man arbejder. Den fælles mønt, euroen, som både den danske regering og den svenske regering ville indføre, blev ikke en realitet.

Alligevel har det vist sig relativt nemt for danskere og svenskere at handle og udnytte prisforskelle.Højkonjunkturen og markedskræfter kan dog ikke alene drive udviklingen. Samtidig er der en lang række barrierer, som skal fjernes for at gøre samarbejdet lettere.

Har svenskere, der arbejder i Danmark, eksempelvis bijob i Sverige, kan den svenske stat opkræve arbejdsgiverafgift af den danske løn. Vikarer, der arbejder mindre end 183 dage på den anden side af Øresund, skal samtidig stadig betale skat i bopælslandet og ikke i det land, hvor de arbejder, som det ellers gælder.Derfor er der behov for ny politisk fokus på udviklingen i Øresundsregionen .

Det samme gælder i en anden grænseregion den mellem Danmark og Tyskland.

Den taler man sjældent om i København

Men faktisk kan øget integration mellem Sydslesvig og Sønderjylland skabe ligeså megen vækst, som broen over Øresund.

Skal vi for alvor have gang i væksten, må vi også have etableret det sidste led i kæden - en fast forbindelse over Østersøen mellem Rødby og Puttgarten.

Den tyske regering tøver. Andre infrastrukturprojekter har højere prioritet hos vor store nabo mod syd, og tyskerne frygter tab af arbejdspladser ved bygning af en Fehmarn-bro.

Det er en helt forkert prioritering. Øresundsbroens store succes er det bedste bevis på, at broer skaber vækst.