Broen skaber broderskab

Dansk og svensk erhvervsliv ligner hinanden mere og mere. Tilbage er der dog fortsat mentale barrierer, når det gælder virksomhedskultur.

Læs mere
Fold sammen
Øresundsbron har i høj grad fået danskere og svenskere til at nærme sig hinanden. Ikke mindst på det erhvervsmæssige plan.

Fra at være ærkerivaler ligner forholdet mellem de to lande nu mere et broderskab, hvor man på hver side af Sundet accepterer, at virksomheder fra det ene land køber op i det andet - og omvendt.

»Der er generelt en øget forståelse for hinandens lande, som selvfølgelig skyldes den øgede fokus på området efter Øresundsbron,« siger svenskeren Peter Enggaard, der er konsulent og primus motor i netværket Øresundsgruppen, hvor 100 udvalgte store danske og svenske virksomheder uformelt drøfter fælles forhold.

Han hæfter sig ved, at svensk erhvervsliv i stigende grad fokuserer på Norden som hjemmemarked.

»Mange svenske virksomheder har forsøgt sig ude i verden, og det har i mange tilfælde været uden succes - blandt andet i USA. Men så er svensk industri efterhånden også blevet lidt mindre. Mange af de store svenske virksomheder som Volvo og Saab er jo nu udenlandsk ejede, så på den måde er dansk og svensk erhvervsliv kommet hinanden lidt nærmere,« siger Peter Enggaard.

Han tilføjer, at mange svenske virksomheder også ser Danmark som en vej ud af Europa og nævner som eksempel den svenske mejerikoncern Arla, der fusionerede med MD Foods, som sammen nu er på vej til Tyskland, Belgien og Holland via en fusion med Campina.

Forskellene
Professor ved Københavns Universitet Chr. Wichmann Matthiesen, der er ekspert i Øresundsregionen, medgiver, at de to landes virksomheder er kommet hinanden nærmere fysisk og mentalt efter Øresundsbron.

»Grænsebarriererne i EU dæmpes generelt hele tiden. Men i forholdet mellem Danmark og Sverige har en mental barriere været, at man har syntes, at afstanden over Øresund var stor. Nu oplever man afstanden som kort,« siger Chr. Wichmann Mattiesen.

En af de mentale barrierer, der stadig skal arbejdes med, er den måde, danske og svenske virksomheder ledes på.

»Man taler om den svenske og den danske model, og det er en mental barriere. I svenske virksomheder er man meget mere omhyggelig med at drøfte tingene i alle ender og kanter og overalt i organisationen. Svenskerne forbereder sig meget grundigt, når de laver om på en strategi. Det betyder til gengæld, at de ikke møder knaster, når de skal føre den ud i livet. I Danmark træffes beslutningerne på direktionsgangen - og det går hurtigt,« siger Chr. Wichmann Mattiesen.

Peter Enggaard hæfter sig ved, at lighederne mellem dansk og svensk virksomhedskultur nok er større end forskellene.

»Jeg synes altid, man skal tage udgangspunkt i lighederne, men det er klart, at der er en forskel. Danskerne er lidt mere handelsmænd, og den danske leder er hurtig til at tage affære. Svenskerne er mere strategiske og mere kollektive i deres beslutninger.«