Britisk centralbank lover lave renter frem til 2016

Den nye britiske centralbankchef lægger hårdt ud med at love historisk lave renter, indtil arbejdsløsheden er nede under syv procent af arbejdsstyrken. Det vil sige frem til engang i 2016.

Mark Carney – Bank of Englands nye direktør – peger på, at væksten i landet godt nok er tiltagende, men fortsat meget lav set i et historisk lys. Bank of England venter, at væksten i år bliver på 1,5 procent, hvilket er lidt mere end de tidligere skønnede 1,2 procent og betydeligt over væksten i eurolandene og herhjemme. Foto: Reuters
Læs mere
Fold sammen

Den britiske centralbank, Bank of England, som netop har fået canadiske Mark Carney som direktør, vil holde renten nede på det aktuelle og historisk lave niveau på 0,5 procent, indtil ledigheden kommer ned under syv procent af arbejdsstyrken.

Det har banken netop meldt ud.

Dermed følger Bank of England efter blandt andet den amerikanske centralbank, Federal Reserve, som også har et mål om at holde renten lav – og nede omkring nul procent – indtil ledigheden er faldet til under 6,5 procent af arbejdsstyrken, hvis inflationen ikke stiger til mere end 2,5 procent.

Præsidenten for Den Europæiske Centralbank (ECB), Mario Draghi, har en lidt mere vag og langsigtet målsætning. Han har således alene sagt, at ECB »vil holde renten på det aktuelle eller et lavere niveau i en længere periode«.

Mark Carney, som afløste Mervyn King som direktør for Bank of England 1. juli, har en fortid i den canadiske centralbank, hvor han også indførte mål om at holde renten nede, indtil ledigheden blev lavere.

Bank of England vurderer, at ledigheden, som for tiden er på 7,8 procent af arbejdsstyrken, først vil falde til under syv procent engang fremme i efteråret 2016.

Så det er i hele tre år, at der er udsigt til lave renter, hvis inflationen vel at mærke ikke kommer ud af kontrol eller der opstår andre trusler mod den finansielle stabilitet i Storbritannien, som er Europas tredjestørste økonomi lige efter Tyskland og Frankrig. Storbritannien har et bruttonationalprodukt (BNP) på tæt ved 2.500 milliarder dollar, hvilket svarer til knap tre procent af verdensøkonomien – eller godt og vel otte gange mere end herhjemme.

»Indtil økonomien har rettet sig mere betydeligt op, er det passende at holde pengepolitikken yderst lempelig,« skriver Bank of England i sin nye erklæring.

De understreger også, at renten ikke nødvendigvis vil blive sat op straks, når ledigheden er kommet under syv procent.

Tydelige tegn på bedring

Den britiske økonomi har vist tydelige tegn på bedring de seneste tre måneder, hvor både forbruget, industriproduktionen og boligpriserne er steget.

Fortsat er britisk økonomi dog mindre end for fire år siden, og trods en stigning i juni ligger industriproduktionen hele 13 procent lavere end toppen i 2008.

Det samlede britiske BNP er tre procent under niveauet fra før, at krisen satte ind. Dermed har det britiske opsving været betydeligt svagere end i både USA og Tyskland.

Den britiske centralbank slog også fast, at den er klar til at købe flere obligationer op i markedet for at presse også de lange renter ned, hvis det viser sig nødvendigt. Tiltag af denne art, som kaldes for kvantitative lempelser, har Bank of England allerede gennemført i betydeligt omfang.

Banken har siden 2009 købt obligationer op for, hvad der svarer til en fjerdedel af det britiske BNP – eller for 375 milliarder pund.

De er dermed gået endnu hårdere til værks end centralbankchef Ban Bernanke fra Federal Reserve, som for tiden køber obligationer for 85 milliarder dollar om måneden.

Mark Carney peger på, at væksten godt nok er tiltagende, men fortsat meget lav set i et historisk lys. Bank of England venter, at væksten i år bliver på 1,5 procent, hvilket er lidt mere end de tidligere skønnede 1,2 procent og betydeligt over væksten i eurolandene og herhjemme.

Også for 2014 er skønnene for væksten i Storbritannien hævet fra tidligere 1,9 procent til nu 2,7 procent.

Det er et stigende antal af verdens centralbanker, som for tiden laver mere langsigtede løfter om, at renten bliver holdt nede i en længere periode. Det sker i et forsøg på at undgå, at renten stiger i takt med, at det begynder at gå bedre især i USA, hvor en aftrapning af de store opkøb af obligationer ventes indledt i løbet af efteråret.

Inflationen i Storbritannien ventes ifølge Bank of England at ligge på 2,9 procent frem mod nytår, hvilket er mere end bankens officielle smertegrænse på to procent.

Men banken venter, at inflationen vil tage af i det nye år, men fortsat holde sig lidt over to procent.