Bredt energiforlig, tak

Leder. Store perspektiver i regeringens nye energiplan.

Regeringen fremlagde op til weekenden den længe ventede energiplan, der skal sikre Danmark større uafhængighed af fossile brændstoffer.

Mens EU vil øge andelen af vedvarende energi til 20 procent, sætter Danmark som mål at nå op på 30 procent i 2025.

Der lægges samtidig op til en kraftig forøgelse af energibesparelserne. Yderligere investeres der over en milliard kr. i ny energiforskning.

Regeringen undlader at tage konkret stilling til iblanding af biobrændstof i benzin, men fastslår, at 10 procent af transportsektorens energiforbrug i 2020 skal være dækket af biobrændstoffer.

Selvom oppositionen på forhånd erklærer, at regeringens plan er for slap, er der faktisk tale om en ambitiøs plan, som vil få både positive og negative konsekvenser for dansk erhvervsliv.

De virksomheder, der i Danmark lever af miljø- og energi-teknik, vil få mere at lave. Omvendt vil de høje nationale mål for vedvarende energi uden tvivl føre til meromkostninger for virksomhederne i form af stigende elpriser.

Det ser ud som de konservative med miljø-minister Connie Hedegaard og energiminister Flemming Hansen i spidsen har fået størst indflydelse på planen - blandt andet i form af målsætningen om, at brugen af vedvarende energi skal udgøre 30 procent.

Regeringen lægger op til et bredt kompromis om fremtidens energipolitik. Der er i oplægget efterladt områder, hvor oppositionen kan få indflydelse - for eksempel i den konkrete udmøntning af målsætningen om brug af mere bio-brændstof i transportsektoren.

Bred opbakning til energipolitikken er alt andet lige en fordel for virksomhederne - den sikrer en bedre planlægningshorisont. Steno