Bredde på bredbånd

Læs mere
Fold sammen
De danske politikere har i årevis været optagede af, hvordan landets fysiske infrastruktur blev udbygget.Vi har

fået mange nye motorveje, broer binder landsdelene sammen og lufthavne er blevet udbygget.Yderligere arbejdes der på

skabe grundlag for en fast forbindelse over Femerbælt til Tyskland.Politikernes interesse for de fysiske motorveje begrundes

ofte med henvisning til erhvervsudviklingen.Men det er som om politikerne overser, at de elektroniske motorveje har større

betydning for fremtidens Danmark end de fysiske.I dag er det overladt til markedskræfterne at styre udbygningen af Danmark med

bredbåndsforbindelser.Og det kan man i almindelighed også gøre med sindsro. Vi har dygtigere leverandører

på området.Problemet er imidlertid, at private virksomheder selvsagt udbygger bredbåndsforbindelser der, hvor

det lønner sig at etablere dem.Den private foretagsomhed vil derfor i nogle sitautioner efterlade yderkantområder

med dårlige elektroniske kommunikationsmuligheder. Som det fremgik af reportagen i gårsdagens udgave af ErhvervsBladet,

er det især galt med bredbåndsforsyningen i landkommunerne vest for Storebælt.Bredbåndsforsyningen i

Danmark skal fortsat foreståes af private leverandører. Men det må nødvendigvis være en offentlig

og regionalpolitisk udviklingsopgave at sikre, at der bliver adgang til kraftigt bredbånd overalt i vort lille land.I

den forbindelse er det vigtigt, at politikerne bliver klar over, at ægte bredbånd ikke blot er ADSL-forbindelser. Skal

mulighederne for fjernundervisning og avanceret borgerservice udnyttes ordentligt, må man op på hastigheder, der væsentligt

overstiger en Mbit pr. sekund.Udbygningen af Danmarks elektroniske infrastuktur er helt afgørende, hvis Danmark skal

begå sig i en moderne viden-økonomi. I den forbindelse skal man ikke være håndsky overfor en gennemtænkt

statslig koordinering af indsatsen.Samtidig må området have ligeså høj en prioritering som en ny broforbindelse

til Tyskland.Brede bredbånd til alle vil nemlig skabe endnu større erhvervsmæssig merværdi end nye

fysiske trafikforbindelser. Og brede bredbånd er også en væsentlig forudsætning for at kunne rationalisere

den offentlige sektor. Steno