Bred aftale om lettelser

De administrative byrder pr. medarbejder er højere i bygge- og anlægsbranchen end i langt de fleste andre brancher. Faktisk

har kun landbrugs- og fiskerierhvervene mere administrativt bøvl. Derfor har vi i byggeriet set frem til økonomi- og

erhvervsministerens redegørelse "Erhvervslivet og reguleringen 2002/2003", som kortlægger problemerne.Nedbringelse

af de administrative byrder har været en mærkesag for regeringen. Men desværre har resultaterne ikke levet op til

engagementet. Gennem de seneste fire år har virksomhederne reelt brugt det samme antal timer på administrativt arbejde

for offentlige myndigheder.Derfor skal økonomi- og erhvervsministeren også anerkendes for at lægge op til

en stærkere indsats på området. Det er der brug for.Det er værd at fremhæve, at regeringen som

noget nyt vil gennemføre jævnligt tilsyn med, hvordan de enkelte ministerier handler. Hvor er de med til at øge

de administrative byrder, og - ikke mindst - hvad gør de for at nedbringe de byrder, som virksomhederne skal bære.

Byrderne udgør et generelt problem for erhvervslivet, men især i de små og mellemstore virksomheder er antallet

af arbejdstimer brugt på administrativt arbejde i forhold til virksomhedernes omsætning alt for stor. Dansk Byggeri bidrager

gerne med konkrete forslag til lettelser. Vi vil gerne være med til at sikre, at indsatsen kan mærkes ude i virksomhederne.