Branding på B2B markedet

Virksomheder, der lever af at afsætte deres produkter til andre virksomheder, har paradoksalt nok svært ved at komme ud

af "fortidens svøbe".I gamle dage, hvor verden i mange henseender var mindre, end den er i dag, var konkurrenceforholdene

anderledes og ofte baseret på tætte relationer virksomhederne imellem på det personlige plan - virksomheds-ejerne/lederne havde

kendt hinanden og samhandlet i mange år, i yderste konsekvens var relationerne måske endda gået i arv, man kom i

de samme kredse, til de samme møder og udstillinger."2b, or not 2b". Hamlet havde tid til at stille dette spørgsmål,

men i dag, har virksomheder, der arbejder på B2B markedet ikke tid til større overvejelser. Verdenen er blevet meget

større og konkurrencesituationen derfor så meget desto mere intens. Og udviklingen fortsætter i rasende fart i

retning af, at professionelle indkøbere via den almene globalisering bl.a. via internettet får adgang til et større

og mere specialiseret udbud af produkter inden for deres fagområde, hvilket vil føre til en stadigt større priskonkurrence.

denne baggrund må det stå klart, at branding kommer til at få større og større betydning. Det nytter

ikke længere at lytte til nejsigerne for hvem branding er forbeholdt aktørerne på konsumentmarkedet.Efterhånden,

som flere og flere brands opnår ensartede standarder på produkter og service, øges konkurrencen om indkøberens

opmærksomhed og tillid væsentligt. Og det er uden betydning, hvorvidt det er et consumer eller et business brand. På

B2B er der i mange kategorier langt flere valgmuligheder end indenfor consumer goods - og beslutningerne har ofte langt mere vidtrækkende

konsekvenser.Vinderne af slaget vil uvægerligt blive dem, der har forstået at finde frem til de stærkeste

branding komponenter, som kan hjælpe indkøberne, uanset hvor, med at sætte netop deres brand i "top of mind".Der

er flere nøglebegreber, som det er vigtigt at holde klart for sig.Hvis ikke udbyderne for-står at give klare budskaber

og differentiere sine produkter fra andres på en engagerende måde, overlades købsbeslutningerne til at blive emotionelle

- måske endda politiske.Branding handler om at skabe forventninger og associationer hos kunderne. Stærke brands

skal skabe loyalitet og stærke relationer imellem virksomheden og dens kunder.I en kompleks og uoverskuelig verden skal

branding have udgangspunkt i tillid og genkendelighed. Ledere træffer ofte mange beslutninger, er ofte under tidspres, hvorfor

det er så meget desto mere vigtigt, at leverandørerne kan hjælpe til med at give ledere mulighed for at handle hurtigt

og målrettet - og det gøres bedst ved, at leverandørerne via deres branding har skabt en tillid til, at de troværdigt

lever op til de værdier og løfter, som deres brands står for. Beslutningen skal være rigtig, og dér

skal et stærkt brand være garanten.Den reelle værdi ved branding er, at den giver mennesket input, der sætter det

i stand til at træffe afgørelser, at vælge. Ledere/ forretningsfolk er mennesker..Uanset om en leder leger

med sine børn hjemme eller sidder på arbejdet og "leger" med sin computer, er det den samme person.Uanset

om lederen bevæger sig omkring i supermarkedet eller flakker rundt mellem de forskellige tilbud om ny computer til sit arbejde,

så skal der træffes ét valg.Vigtigheden af branding er efterhånden ved at opnå udbredt anerkendelse

i B2B organisationer og flere virksomheder har i dag med stor succes brugt branding teknikker for at opnå strategiske, operationelle

og økonomiske resultater.Det er ikke uden grund, at størstedelen af disse B2B brands er baseret på et højkvalitetsprodukt

eller en højkvalitetsservice, at det står for noget særligt, at det skaber betydelig opmærksomhed, at det

er klart defineret og at det altid er forblevet loyalt over for brandværdierne og har levet op til de løfter, brandet

giver.Branding er en afgørende del af marketing mixet for både B2B som for B2C virksomheder.Der findes ikke

en entydig formular til, hvordan man skaber og vedligeholder et stærkt B2B brand.Men der findes kun et rungende ja som

svar på, hvorvidt virksomheder, der arbejder på B2B markedet skal arbejde med branding eller ej.Uanset virksomheds-størrelse

er branding et must i dag og i fremtiden.