Branding er for alle - uanset størrelse

I og for sig forståeligt at mange små eller mellemstore virksomheder kan føle sådan. Reklameblokkene i TV

og biografen er i høj grad præget af brands fra store virksomheder, og vi ved alle, at reklamespots kan være dyre

at producere og ganske kostbare at vise. Tilsvarende er det oftest de ''store'' brands, man ser på brystet af sportsfolkene i

de største sportsklubber og til de mest dominerende sportsarrangementer. Osv.På den baggrund kan det let virke,

som om budgetternes størrelse er altafgørende. Sådan er det bare ikke. Den stærke mærkevareposition

kan ikke alene købes for penge. Vi oplever igen og igen brands, der markedsføres for store summer og ikke lykkes. Der

er så mange andre utroligt vigtige faktorer. I marts måned blev Coca-Cola kåret som årets Superbrand 2004

i Danmark inden for forbrugsgoder. Peget på af et panel af anerkendte eksperter, som til daglig arbejder med markedsføring, kommunikation

og ledelse, og som alle har en dyb for-ståelse for hvad der skaber et stærkt brand. Til understøttelse af egne

vurderinger havde panelet BrandAsset Valuator fra Y & R, som er flere hundrede forbrugerinterviews, der gennemføres årligt

for 800 danske brands.Mange vil efterfølgende kalde kåringen af Coca-Cola for evident og udtryk for milliardinvesteringernes

magt - sådan ser jeg absolut ikke på det. Det er rigtigt, at der er lagt mange penge bag, men positionen i Danmark er kun

kommet ved en utrolig dygtig, langsigtet og vedvarende indsats, hvor samtlige parametre er gået op i en højere enhed.A

lle stærke brands arbejder med et utal af parametre, som hver og en skal optimeres, for at ende i et succesfuldt miks. Og disse

parametre kan vi alle lære af og til en vis grad benytte.Frem for alt skal vi have klart for os, at vi i vores meget konkurrenceprægede

samfund ikke kan tillade os ét sekund at tøve med beslutningen om at brande produktet/ydelsen. Det er et must - med udgangspunkt

i produktet/ydelsen - at få skabt en identitet, som forbrugerne/kunderne - bevidst eller ubevidst - skal ønske, genkende

og i yderste konsekvens også være villige til at betale ekstra for i forhold til konkurrerende produkter.Alternativet

er prisparametret, som isoleret set sjældent holder i længden.Først og fremmest skal vi generere idéen.

Og kigger vi historisk set på idéerne, så kan de lige så godt komme fra små enheder som fra store virksomheder

med mange års arbejde i udviklingsafdelingerne. Mange tror i dag ikke på, at profitable idéer kan generes i det

små. Selvfølgelig kan de det. Markedet bliver aldrig mættet, udviklingen stoppes aldrig og ingen ved, hvor den

næste store idé kommer fra. Vigtigt er ''blot'' at idéerne, vi genererer, skal falde i forbrugernes/ kundernes gunst.

Kigger vi på de store Superbrands, så er de alle kendetegnet ved, at produktet er i orden. Uanset om det er Sony Ericsson,

Mercedes-Benz, B & O eller et hvilket som helst andet produkt, så skal produktkvaliteten være på plads.U

anset virksomhedens størrelse består en anden vigtig parameter i at skabe og udnytte de værdier, der kan ligge

i brandets funktionalitet, design eller i historien bag. Brug disse værdier og findes ''produktfordelene'' ikke, hvilket i dag

absolut ikke er atypisk, så gælder det om at få brandet til at træde i karakter på den måde, som

det henvender sig til omverdenen på - dette er utrolig afgørende. Optimalt er at tilføje et produkt en værdi,

der ligger ud over produktet selv. Vi skal blot huske på, at forbrugerne skal kunne stole på brandet - derfor skal det

til enhver tid leve op til de forventninger, det selv har skabt. Kreativiteten spiller også en afgørende rolle. Jeg har

selv været med til i flere mellemstore virksomheder at skabe succeser med et afgørende afsæt i kreativitet. Ofte

er små og mellemstore virksomheder ikke så bundet af, at ting skal gøres på en bestemt måde, beslutningsprocesserne

kan være nemmere, og hermed kan man have en fordel. Kreativiteten søger vi alle, finder vi den, kan den træde i

stedet for mange markedsføringskroner. Det kan være omkring selve produktet, i emballage-udformningen, henvendelserne til

forbrugerne/ kunderne, valg af medier osv. Et fællestræk er også, at branding er en kontinuerlig proces, hvor alle

parametre hele tiden skal passes og plejes. Derfor er det vigtigt at huske, at produkter eller ydelser aldrig vil være bedre

end de medarbejdere, som virksomheden beskæftiger. Engagerede medarbejdere er de bedste ambassadører for brandet og dets

værdier.