Branche-glæde over IT-udspil

Ny hjemme-pc-ordning ventes at fremme danskernes brug af IT og dermed for eksempel bane vej for en egentlig digital forvaltning i det offentlige.

I IT-Brancheforeningen hilser man regeringens forslag »med udelt glæde«. Adm. direktør Jakob Lyngsø fremhæver, at danskerne er videbegærlige og klar til nye teknologier.

- Derfor er det glædeligt, at regeringen som en af sine første handlinger foreslår en moderniseret hjemme-pc-ordning, siger Jakob Lyngsø.

Han hæfter sig blandt andet ved, at ordningen på favorable vilkår giver mange mulighed for at komme på internet, og at selve netopkoblingen også er med i ordningen.

- Den afgørende gevinst er, at dette baner vejen for et samfund, hvor digital forvaltning, e-handel og videreuddannelse bliver en del af danskernes dagligdag, siger Jakob Lyngsø.

Også Dansk Dataforening hilser regeringens planer med tilfredshed. Man glæder sig over det signal, der ligger i, at regeringen fremlægger ordningen før finanslovsforslaget.

- Det viser, at regeringen prioriterer ordningen højt og gerne ser den iværksat hurtigst muligt, siger Per Buchwaldt, formand for Dansk Dataforening.

Man undrer sig i dataforeningen dog over, at der ikke er hæftet et krav på ordningen om, at den ansatte skal forpligte sig til at tage uddannelse i takt med pc'ens indtog i hjemmet.

Ifølge forslaget fra regeringen skal arbejdsgiveren betale 25 procent af udgifterne til ordningen, og man kan lade uddannelse gå ind som en del af disse 25 procent.

- Men det er for blødt et krav i forslaget, siger Per Buchwaldt, der mener, at man bør stille krav om, at ordningen også øger befolkningens it-kompetence.

Dansk Dataforening opfordrer regeringen til at sikre, at de grupper, der ikke er omfattet af ordningen, også får mulighed for på gode vilkår at få en pc i hjemmet. Det gælder for eksempel grupper som ældre, uddannelsessøgende og ledige.

Hos IT-leverandøren Hewlett-Packard glæder man sig over, at der nu kommer klare regler på området, så virksomhederne ved, hvad de kan regne med.

- I den tidligere ordning var reglerne uklare. Det betød, at mange virksomheder ikke turde benytte sig af ordningen af frygt for, at medarbejderne ville blive ramt af store skattesmæk, siger Anders Herløv, salgsdirektør for Hewlett-Packard.

Han frygter, at ordningen ikke vil være så attraktiv for de offentlige arbejdsgivere, fordi de ikke som private virksomheder kan trække moms fra.

- Arbejdsgiveren skal efter forslaget betale 25 procent.

Private virksomheder kan trække momsen fra, så det går næsten lige op, men det kan offentlige arbejdsgivere ikke, siger Anders Herløv, der frygter, at ordningen dermed bliver mindre interessant for eksempelvis kommuner og amter.

- Det er lidt synd. En meget stor del af landets arbejdspladser findes jo i den offentlige sektor, og de offentligt ansatte var heller ikke med i sidste omgang, siger Anders Herløv.

Ifølge regeringens forslag kan den ansatte få et fradrag i den skattepligtige indkomst for de udgifter, som betales til arbejdsgiveren for at få en pc i hjemmet. Reelt betyder det, at den enkelte ansatte rundt regnet kan få en pc til halv pris.

Ritzau