Borte med blæsten

Det er klart, at man i vindmølleindustrien er noget frustrerede. Ganske vist erkender man blankt, at der formentlig ikke er nogen

af de danske vindmølleproducenter eller deres underleverandører, der må gå fra hus og hjem på grund

af de tabte vindmølleparker. 95 pct. af deres produktion går til eksportmarkederne, så på kort sigt skal

de nok klare sig. Derimod peger branchen som med én mund på, at det er et dårligt signal at sende til eksportmarkederne,

at man på det danske hjemmemarked ikke synes, at vindkraft er en god idé. De udenlandske kontakter er allerede begyndt

et melde sig for at give udtryk for deres forundring, siger man i vindmøllebranchen.


En branche må naturligvis tilpasse

sig til de til enhver tid gældende erhvervspolitiske rammevilkår i et samfund. Og den nye regering har også i et

meget højt tempo fjernet en række sten på virksomhedernes vej. Det er på en række områder blevet

nemmere at drive virkeomhed i Danmark, men tempoet har været så højt, at der altså også er røget

nogle finker af panden. Det har vi tidligere været inde på på denne plads, men den samme løftede pegefinger

er også kommet fra mange af regeringens venner.


Landbruget har i mange år brugt det som et argument mod trusler fra politikerne,

at landbrugssektoren er en stor eksportør. Nogle gange har man næsten følt, at landbruget i den forbindelse er

hævet over kritik. Vindmølleindustrien kunne faktisk bruge lignende argumenter. Branchen og dens underleverandører

omsatte for over 20 mia. kr. i 2001 og beskæftigede i 2000 16.000 mennesker. Opgørelsen over ansatte i 2001 er ikke gjort endeligt

op, men tallet er eksploderet, og et kvalificeret og oven i købet lavt sat gæt lyder på over 20.000 medarbejdere.

Samtidig har aktionærerne i de store vindmølleselskaber tjent gode penge i mange år, og alt andet lige må

man sige, at vindmølleindustrien er blevet en tung sektor - uanset om man kan lide vindkraft eller ej.


Holdningen til

alternativ energi og herunder vindkraft skal enhver gøre op med sig selv. Og det er heller ingen hemmelighed, at vindmølleindustrien har

nydt godt af politisk medvind og konkrete tilskud til grøn el i mange år, men den har udnyttet situationen meget dygtigt.

kaskaa