Borgerlig velfærd

Læs mere
Fold sammen
Kigger man på, hvad finansloven indeholder, er der bestemt ikke tale om gaver til de "velbjærgede". Tværtimod.


Finanslovsforliget

indholder flere penge til sygehusene og længere barselsorlov. I realiteten kommer regeringen alle vælgerne imøde.

Der er tale om borgerlig velfærd, så det klodser. Og de nye goder finansieres ved besparelser på ulands-området

og på miljøet. Nedskæringer her rammer ikke andre end dem, der lever af at beskæftige sig med ulands-bistand

og miljø-forskning. Og de har svært ved at mobilisere nogen større folkelig sympati for deres sag.


Økonomisk

set er finansforliget nærmest ekspansivt. De nye udgifter til sygehuse og barselsorlov øger efterspørgslen i samfundet.

På minussiden tæller desuden, at den forlængede barselsorlov vil forværre de alvorlige flaskehals-problemer,

der i forvejen er på arbejdsmarkedet. Risikoen for en løn- og prisspiral er derfor til stede. Ikke mindst, fordi økonomierne i

USA og dele af Europa i forvejen synes at have overvundet sidste års lavkonjunktur, der blev forstærket af terror-angrebene

mod USA den 11. september.


Når finansforliget alligevel bliver skelsættende, er det mest fordi det er sjældent

i dansk politik, at et parlamentarisk flertal så klokkerent benytter lejligheden til at gennemføre det, de er enige om.


Men

som den radikale leder Marianne Jelved sagde i går, så er netop denne udvikling forfriskende. Og demokratisk helt i orden.


Det

mest spændende i den kommende tid bliver at se, hvordan det slagne socialdemokratiske oppositionsparti tilpasser sig den nye

virkelighed i Folketinget. De hidtidige socialdemokratiske kommentarer til finanslovsforliget har været spagfærdige. I

forhold til det, der nu genemføres, har Socialdemokratiet vanskeligt ved at opponere. For deres vælgere vil være

svært tilfredse med det, de ser.


På længere sigt kan den nye borgerlige regering til gengæld ikke slippe med

at lave "socialdemokratiske " finanslove. Der er fortsat brug for store strukturelle besparelser i den offentlige sektor

og hele velfærdsdanmark, hvis det skal lykkes at fastholde et skattestop og måske på længere sigt lette skatten

på arbejde. Steno