Boom i afdragsfrie lån giver ventetid

Ved byretten i både Hillerød og Lyngby er der problemer med at lave tinglysninger på under ti dage. Mangel på personale er årsagen.

Det vælter ind med dokumenter, som skal tinglyses. Især fra boligejere, som omlægger lån, eller optager nye afdragsfrie lån.

Sådan lyder det fra både byretten i Hillerød og Lyngby, hvor ventetiden for at få foretaget en forholdsvis enkel tinglysning er oppe på eller over de ti dage, som en tinglysning i følge loven skal afvikles inden for.

Årsagen til den lange ventetide er mangel på personale, mener byretterne. Staten udsulter byretterne, samtidig med, at afgiften for at få gennemført en tinglysning over de senere år er steget over flere omgange, så det nu koster 1.400 kr. Tinglysningen indbringer op mod fem mia. kr. årligt til statskassen.

Trods dette mener de lokale byretter ikke, de kan levere en tilstrækkelig god service til borgerne:

»Vi får 300 nye dokumenter hver dag. Visse dage har vi været oppe på at modtage 340 dokumenter, især fordi mange husejere omlægger til afdragsfrie lån, og det er mere, end vi kan klare med den eksisterende bemanding,« siger Tine Bækgaard fra Tinglysningen i Hillerød.

I Lyngby tilføjer afdelingsleder Allan Poulsen, »at de har en helt usandsynlig stor mængde dokumenter.«

»Derfor kan vi ikke overholde fristen på de ti dage. Vi har 2.400 dokumenter, der ligger og venter på at blive tinglyst, og vi kan højst klare 240 om dagen. Og nye kommer hele tiden til. Så ventetiden er ikke noget, vi bare sådan lige bringer ned med et snuptag,« siger han.

Allan Poulsen vil ikke love, at ventetiden er under ti dage hverken om en uge eller en måned.

Retten i Lyngby har tilmed netop haft besøg af det ambulancehold, som rejser rundt i landet og hjælper til på steder, hvor sagsmængden er særlig stor, og ventetiden stigende. Alligevel kan de ikke overholde kravet om en maksimal ventetid på ti dage.

»Vi mangler medarbejdere. Der er flere opgaver, end vi selv kan klare. Men det er meget sæsonbetonet dette her. Der er perioder, eksempelvis op til nytår, hvor der er mange sager. Andre tider af året er der mere stille,« siger Allen Poulsen.