Boom i afdragsfrie lån

De afdragsfrie lån har fået et større omfang, end realkreditten selv forventede.

Læs mere
Fold sammen
Boligejernes brug af de omdiskuterede afdragsfrie lån stiger klart mere end forventet.

Realkreditten har kun haft mulighed for at tilbyde de afdragsfrie lån siden 1. oktober sidste år, men de officielle tal fra Realkreditrådet viser, at de nye lån overraskende hurtigt har vundet fodfæste på markedet.

De tørre statistikker fra Realkreditrådet viser nemlig, at knap 57 pct. af sektorens bruttoudlån (nye lån inkl. konverteringer) til ejerboliger og fritidshuse var afdragsfrie lån i fjerde kvartal sidste år. Det svarer til, at der blev ydet afdragsfrie lån for godt 44 mia. kr. på blot tre måneder.

Hermed udgør de afdragsfrie lån mere end fem pct. af den samlede mængde af realkreditobligationer til ejerboliger. Derfor tyder alt på, at realkredittens egne forventninger til de nye lån bliver overgået.

»Vi er kommet hurtigere fra start end forventet. Jeg troede selv, at de afdragsfrie lån ved udgangen af 2004 ville have en andel på ca. 15 pct. af det samlede marked. Nu er jeg ret sikker på, at vi kommer højere op,« siger Thomas Mitchell, direktør i Realkredit Danmark.

Cheføkonom i BRFkredit, Jens Chr. Nielsen, venter ligeledes, at de afdragsfrie lån kommer til at overstige sektorens ellers positive forventninger.

»Jeg vil ikke blive overrasket, hvis en fjerdedel af den samlede lånemasse for ejerboliger kommer til at bestå af de afdragsfrie lån,« siger han.

Kommunikationschef i Nykredit, Nels Petersen, ønsker ikke at sætte tal på hans forventninger til omfanget af de afdragsfrie lån. Han understreger dog, at lånene »vil blive standard på sigt.«

»Det er imidlertid svært at spå om, hvor hurtigt det vil gå. Sidste år var ca. 50 pct. af vores nye lån afdragsfrie. Spørgsmålet er, hvor meget der skyldes nyhedens interesse? Vores forventning til i år er, at mellem 35 og 50 af vores lån vil være afdragsfrie,« siger Nels Petersen.

I sidste uge udtrykte flere topfolk i den finansielle sektor og fremtrædende økonomer en vis betænkelighed ved den nærmest eksplosive udvikling i omfanget af afdragsfrie lån, der samtidig stort set alle er rentetilpasningslån, hvor renten svinger op og ned.

Blandt andet fastslog realkreditrådets formand, Mogens Munk Rasmussen, direktør i Nykredit, at selve timingen for indførelsen af de nye lån var problematisk, fordi de kom på et tidspunkt, da renten var helt i bund.

Dermed risikerer mange boligejere at få en ubehagelig overraskelse, når renten før eller siden stiger.

Vi var bagud
Thomas Mitchell fra RD nærer imidlertid slet ikke samme bekymring for de afdragsfrie lån.

»Der er tale om lån, som boligejerne i de fleste europæiske lande har mulighed for at tage. Vi har i virkeligheden blot været bagud herhjemme. Hvis der bliver givet en omhyggelig rådgivning, har jeg meget vanskeligt ved at se problemet ved lånene. Vores tal viser, at det er meget få unge, som bruger lånene. Derimod er det først og fremmest velstillede og ældre boligejere, som tager lånene og blandt andet bruger dem til at spare mere op i pension eller til at komme af med anden og dyrere gæld,« siger Thomas Mitchell.