Bonusløn skal få akademikere hurtigt i job

De nye leverandører på jobmarkedet får op til 70 procent af deres samlede løn udbetalt som bonus. Det er en alt for høj bonusløn, mener de.

Læs mere
Fold sammen
En bonusløn på 70 procent skal sikre at de virksomheder, som fremover skal stå for at få ledige akademikere i arbejde, rubber neglene.

Men bonussen udgør en alt for høj andel af den samlede aflønning, mener flere leverandører. »Jeg havde gerne set en anden bonusmodel. Men vi har alligevel valgt at byde ind på opgaven, for der er tale om et stort marked i forhold til den fremtidige beskæftigelsesindsats,« siger Allan Gross-Nielsen, der er partner i konsulentfirmaet AS/3.

Han bakkes op af magistrenes formand, Ingrid Stage, der er en del af fagbevægelsens konsortium, som også skal stå for at få ledige akademikere i arbejde.

Høj ledighed
»Jeg er helt enig i kritikken. Vi har ønsket, at bonusdelen skulle være så lille som muligt. En høj bonus kan presse virksomhederne til at få de ledige i arbejde for enhver pris,« siger Ingrid Stage.

Bonussen, som udgør 70 procent af virksomhedernes aflønning, falder med et procentpoint om ugen.

»Den model er lavet for at sikre virksomhedernes incitament til at få folk i arbejde hurtigst muligt,« siger Rene Rasmussen, der er kontorchef i Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Da den ledige typisk har kontakt til leverandøren i længere tid, vil bonussen ofte komme ned på at udgøre omkring halvdelen af lønnen.

»Men jeg synes stadig, det er for højt. Specielt set i lyset af den høje akademikerledighed. Vores bonus afhænger ikke kun af vores egen indsats, den afhænger også af hele konjunkturudviklingen,« siger Allan-Gross Nielsen.

Han mener, at risikoen ved en for høj bonus er, at virksomhederne begynder at tænke i økonomiske baner i forhold til hvilke ledige, de hurtigst kan få i arbejde.