Bonusbankens overskud steg

Bonusbanken med hovedkontor i Herning fik i 2001 et nettooverskud på 9 mio. kr. sammenlignet med et overskud på 5 mio. kr. i 2000.

Læs mere
Fold sammen
Resultatet før skat blev 12,7 mio. kr. mod 7,3 mio. kr. året før. Det var lidt under forventningerne, der blev opjusteret ved regnskabet efter tredje kvartal til 13,8 mio. kr. før skat. Alligevel foreslås udbyttet hævet fra 10 pct. for 2000 til 17 pct. for 2001.

For 2002 venter banken en primær indtjening før kursreguleringer og skat på niveau med 2001 - svarende til 9-10 mio. kr.

Det samlede forretningsomfang i banken er for første gang over 1 mia. kr., og basisindtjeningen på den primære bankdrift er steget med 46 pct. Ledelsen anser resultaterne for tilfredsstillende.

Af bankens regnskab fremgår desuden følgende 2001-tal: Netto rente- og gebyrindtægter: 31,2 mio. kr. (2000: 25,1 mio. kr.) Kursregulering: +2,5 mio. kr. (2000: +0,4 mio. kr.) Tab og hensættelser: 1,8 mio. kr. (2000: 1,1 mio. kr.) Indlån: 701,5 mio. kr. (2000: 692,6 mio. kr.) Udlån inkl. pantebreve : 223,8 mio. kr. (2000: 191,1 mio. kr.) Balance: 838,9 mio. kr. (2000: 813,1 mio. kr.) Solvens: 19,0 pct. (2000: 22,6 pct.)

(RB-Børsen)