Boligudgifterne har nu toppet

Et ny analyse fra Nykredit viser, at boligudgifterne er steget, og at boligudgifterne udgør en markant større del af

boligkøbernes indkomst end for fire år siden, men analysen viser også, at udviklingen er vendt.


Nykredit har

netop offentliggjort et Boligindeks, der viser, at udgiftspresset på nye boligejere er taget af. Og meget tyder på, at udviklingen

vil fortsætte i de kommende år.


Pinsepakken er udfaset, rente- og prisudviklingen på boligmarkedet er afdæmpet,

og den nye VK-regering har ikke planer om at vælte nye dramatiske afgifter over på boligkøberne.Boligudgifter

Nykredits

Boligindeks viser, at boligudgifternes andel af familiernes budget er steget betydeligt. Fra at udgøre 36,7 pct. i 1998 så

udgjorde de 43,5 pct. ved årsskiftet.


De danskere, der køber et nyt hus, bruger med andre ord en væsentlig større

del af deres indkomst på deres bolig set i forhold til for fire år siden.


På det seneste er udviklingen i boligudgifternes

andel af en gennemsnitsindkomst imidlertid faldet svagt, og det tyder på, at omkostningerne for boligejerne har nået et

mætnings punkt, og at boligmarkedet fremover i højere grad vil følge den almindelige økonomiske udvikling,

og dermed vil priserne også i højere grad følge den almindelige prisudvikling.


Et gennemsnitshus er i perioden

fra 1998 steget fra 893.137 kr. til 1.154.166 kr. Det påvirker omkostningerne ved at eje huset.


Og hertil kommer stigende

boligskatter, lavere rentefradrag og stigende grønne afgifter.


Et lille fald i renten og en stigning i den gennemsnitlige

familieindkomst før skat har langt fra kunne opveje de voksende omkostninger, og dermed er det blevet forholdsvist dyrere at

købe ny bolig.Fald i rådighedsbeløbBoligkøber familier havde i gennemsnit en disponibel indkomst

efter boligudgifter og skat på 182.647 kr. ved udgangen af 2001, og det er en stigning på 2.484 kr. i forhold til 1998.
Men tages der højde for periodens prisstigninger på andre forbrugsvarer og tjenesteydelser giver det gennemsnitsfamilien

et tab på 13.300 kr. i købekraft på årsbasis.


- Det svarer til et fald i familiens rådighedsbeløb

efter skat og boligudgifter på mere end 1.000 kr. om måneden, siger økonom i Nykredit Jens Mortensen, der har udarbejdet

Nykredits Boligindeks.


Boligindekset viser, at lejlighedskøbere har oplevet en endnu mere markant stigning i boligomkostninger

end huskøberne.


Boligudgifterne udgjorde 35,5 pct. af indkomsten efter skat, hvor den ved udgangen af 2001 udgjorde hele

47,1pct.


- Lejlighedskøbere brugte relativt mindre på at bo i periodens start, mens de ved slutningen bruger 3,6

procentpoint mere end huskøber familien, konstaterer økonom Jens Mortensen, Nykredit.Rentetilpasning billigstUdgifterne

til boligen er generelt steget frem til 2.-3. kvartal 2000 og er siden hen faldet en smule. Den lave rente og den afdæmpede

udvikling i kontantpriserne på huse betyder, at nye boligkøbere igen har fået lidt mere til sig selv.


Indekset

viser desuden, at Tilpasningslån set over perioden har sparet boligkøberen for 2-5 pct. af boligbyrden. Det svarer til

en samlet besparelse på ca. 16.000 kr.


Men alligevel ligger boligbyrden med Tilpasningslån i 4. kvartal 2001 på et

højere niveau end boligbyrden med fastforrentede lån gjorde i 1. kvartal 1998.RåderumNykredit Boligindeks

er det første danske boligindeks, der fokuserer direkte på boligkøbernes økonomi. Indekset viser forholdet

mellem udviklingen i indkomsterne og boligudgifterne.


Indekset viser på den måde udviklingen i boligkøbernes

samlede økonomisk råderum.


På den måde siger boligindekset noget om danskernes økonomiske muligheder for

at købe hus eller lejlighed til de gældende priser og skattetryk.


Men det at familiernes samlede boligudgifter

er vokset, kan også dække over, at de prioriterer boligen højere end tidligere, altså at flere er villige

til at betale mere.