Boligreform, tak

Det danske boligmarked er karakteriseret ved den stivhed, som kommer af mere end 50 års detaljeret regulering. Alle er i dag

afhængige af tilskud. Ejere af ejerboliger subsidieres via rentefradraget på deres gæld og lejerne via statstilskud

til finansiering af almennyttigt udlejningsbyggeri. Generelt kommer de nuværende tilstande den ældre generation til gode.

Dem, der har nået at købe en ejerbolig i tide, eller har sikret sig en relativt billig lejebolig.


Med sit udspil

om at gøre det muligt for lejere i den almennyttige boligsektor at købe deres lejligheder har den nye regering for alvor

sat gang i boligdebatten. Og der kan da også være gode grunde til at gennemføre den ændring, som regeringen

nu foreslår. Ejergenet er som bekendt stærkt. Der er ingen tvivl om, at lejeboliger, der bliver overtaget af deres nuværende

beboere, bliver holdt bedre vedlige. Og muligheden for at købe lejeboliger kan også medføre, at de mere ressource-stærke

beboere forbliver i de almennyttige etagebyggerier, der ellers let ender som "boligsociale" ghettoer.


Det ville imidlertid

klæde den borgerlige regering, hvis den mere systematisk tog fat på boligproblemerne i Danmark. Der må en egentlig boligreform

til.


En boligreform forudsætter, at alle subsidier til ejere og lejere i form af rentefradrag og finansieringsstøtte

fjernes. I det omfang det af sociale grunde er nødvendigt at give danskere boligtilskud, bør tilskuddene gives til personer

og ikke til mursten.


En boligreform bør desuden samtænkes med en skattereform. Vi kommer ikke udenom, at de traditionelle

skattekilder i Danmark er under pres i en tid, hvor arbejdskraften bevæger frit over landegrænserne. Selvom det forhåbentlig

lykkes at reducere det offentliges udgifter i de kommende år, må der skaffes nye indtægter, hvis skatten på

arbejde skal ned. Her må boligbeskatningen ind i billedet.


De store samfundsskabte friværdier, som udløses

ved salg af ejerboliger, kan passende holde for, hvis indkomstskatten samtidig sænkes.


Måske er tiden inde til at

få nedsat en boligkommission, som kan komme med et afbalanceret forslag til en boligreform. Det er ikke nok bare at reformere

den almennyttige boligsektor. Steno