Boligpriserne fik nyt løft i fjerde kvartal

Ejerboliger fortsætter med at stige i pris. I de sidste tre måneder af 2004 er et typisk hus omkring København steget ti procent, viser nye tal.

Boligpriserne er fortsat opad med stor fart i årets sidste kvartal. Så tendensen fra årets første tre kvartaler fortsætter.

BRFkredit kan af interne tal se at villaer på landsplan lige nu ligger otte procent højere i pris end for et år siden.

»Omkring København og Århus er priserne steget endnu mere. I København er det typiske hus steget ti procent, og i Århus med hele 15 procent,« siger cheføkonom i Realkredit Danmark, Jens Christian Nielsen.

Politikerne har en stor del af ansvaret for udviklingen. I de sidste ti år er antallet af boliger i hovedstadsområdet slet ikke fulgt med befolkningens vækst.

BRFkredit har regnet ud, at der om 35 år vil mangle op mod 100.000 boliger i hovedstadsområdet og knap 30.000 i Østjylland.

Prisfald i Jylland
»Bygges der ikke flere boliger i dele af Danmark, kan yderligere prisstigninger i de dele af Danmark absolut ikke udelukkes,« siger Jens Christian Nielsen.

»Men uden for de store byer og visse steder i Jylland falder priserne. Så der er i meget udpræget grad tale om en to-deling af markedet,« tilføjer han.

Når boligpriserne bliver ved med at tordne i vejret, skyldes det ikke kun, at der er mangel på boliger. Men også, at:

Renten er historisk lav, men bliver ved med at falde.

Forårspakken har giver danskerne flere penge mellem hænderne.

Skattestoppet fastfryser ejendomsværdiskatten på 2002-niveau, og gør det år for år lidt billigere at eje fast ejendom.

Lønnen stiger for tiden mere end priserne.

Afdragsfrie lån breder sig sammen med de nye garantilån og flexlån hastigt på boligmarkedet. Det er alle lån med en væsentligt lavere ydelse end de gamle fastrentelån.

Arbejdsløsheden er på vej ned. Siden starten af 2004 er ledigheden faldet med 7.400 personer, og det fald ser ud til at fortsætte i det nye år.

Mange politikere lover op til det forestående valg til Folketinget lavere skatter og andre forbedringer, som er med til at skabe optimisme, så unge familier godt tør købe dyre boliger.

Samlet er et typisk hus nu steget 23 procent på landsplan siden 2000. Villaer i hovedstaden er blevet 40 procent dyrere, mens ejerlejligheder og fritidshuse er steget med knap 60 procent.

De mange nye låneformer giver også et betydeligt ekstra potentiale for yderligere prisstigninger, vurderer Jens Christian Nielsen.