Boligpriser deler Danmark mellem land og by

Hvor meget er boligpriserne steget de senere år, når det kommer til stykket, og hvor meget dyrere er det at købe hus eller lejlighed i dag end for ti år siden? Spørgsmål som disse drøfter Danmarks Nationalbank i sin nye kvartalsoversigt.

Boligpriser deler Danmark mellem land og by - 1
Priserne er steget markant på huse i hovedstadsområdet som bl.a. dette på Strandvejen nord for København. Men ellers har stigningerne været beskedne i store dele af landet. <br>Foto: Rune Feldt-Rasmussen Fold sammen
Læs mere
Boligpriserne tordner i vejret og er rekordhøje - siges det ofte. Men rent faktisk er der en del steder i landet, hvor der ikke sker ret meget, og hvor priserne endnu ikke har indhentet det prisfald, som satte ind oven på kartoffelkuren i midten af 1980erne. Det gælder især i mindre byer med op til 20.000 indbyggere - uden for Hovedstaden.

Samtidig er første års reale ydelse efter skat fortsat lavere end tidligere i landet som helhed. Ydelsen er tilmed faldet svagt på det seneste, selv om priserne er steget. Årsagen er bl.a. et markant rentefald, nye billige låneformer og fastfrysning af ejendomsværdiskatten.

Det er økonomen Erik Haller Pedersen fra Økonomisk Afdeling i Danmarks Nationalbank, som konkluderer dette i bankens nye kvartalsoversigt, som indeholder en grundig drøftelse af, hvordan kontantprisen på ejerboliger har udviklet sig siden 1980.

Nationalbanken peger på, at boligpriserne de senere år har udviklet sig meget forskelligt fra landsdel til landsdel. Omkring København er priserne steget med voldsomme 125 pct. - altså mere end fordoblet - siden bunden i 1993. Men i mindre landkommuner har der »kun« været en stigning på omkring 50 pct. i bedste fald i samme periode.

Denne markante forskel skyldes, at lønninger og indkomster er højere omkring Hovedstaden. Men et begrænset udbud af nye boliger omkring København spiller også en stor rolle.

Normalt vil priserne på eksisterende boliger kun stige, indtil det bedre kan betale sig at bygge nyt. Men hvis der - som tilfældet er i København og Nordsjælland - ikke udlægges ret meget ny jord til nybebyggelse, vil priserne fortsætte i vejret og give de nuværende ejere store gevinster.

Nationalbanken kalder det derfor »problematisk« at tale om ét boligmarked i Danmark. Især gennem 1990erne er der sket en deling af boligmarkedet, hvor priserne stiger hastigt i hovedstaden, mens de står i stampe eller stiger svagt i resten af landet.

Gabet er blevet så stort, at en typisk villa nu er mere end dobbelt så dyr omkring København som i det øvrige land, og der er ikke udsigt til, at dette enorme prisgab bliver mindre fremover, konkluderer Nationalbanken, som også venter stigende priser fremover.

Både de nye afdragsfrie lån samt de flex- og rentetilpasningslån, der blev sendt på markedet i 1996, mener Nationalbanken har været med til at hæve priserne, selv om deres betydning ikke skal overdrives. Og så peger Danmarks Nationalbank også på, at stigende boligpriser normalt trækker det private forbrug kraftigt i vejret, fordi folk føler sig rigere og kan belåne friværdierne. Men det er kun sket i overraskende lille omfang siden 1998, konkluderes det. Årsagen er, at værdien af rentefradraget er sat ned, og flere end før sparer mere op til pension, fremhæves det.