Boligkøbere skal nu søge bankrådgivning tidligere

Læs mere
Fold sammen
Dansk Ejendomsmæglerforening har udarbejdet en ny standard købsaftale. Den skabe et bedre overblik for bolighandlere, men betyder samtidig, at det er en god ide for køber at søge bankrådgivning hurtigere end tidligere.


Selvom

den nye købsaftale fra Dansk Ejendomsmæglerforening giver køber og sælger bedre overblik over handlens vilkår,

er det ikke blevet mere enkelt at købe og sælge bolig.


Pengeinstituttets rolle i en "standardhandel"

er blevet større, idet det nu kræves, at køber enten foretager en kurssikring eller får pengeinstituttet

til at stille garanti ved hjemtagelse af et almindeligt ejerskiftelån.


Det er derfor vigtigt, at pengeinstituttet så

tidligt som muligt bliver inddraget i handelen, lyder rådet fra Amtssparekassen Fyn.


- Vi ser os normalt som købers

repræsentant. Da kursrisikoen nu overgår til køber på et tidligere tidspunkt, så råder vi til,

at køber tidligere tager kontakt til sit pengeinstitut, siger økonom Thomas Birkbak fra Amtssparekassen Fyn.


Samtidig

er kursrisikoen overgået til både at gælde realkreditlånet og efter-finansieringen. Tidligere gjaldt reglerne

kun for realkreditlånet. Det får Amtssparekassen Fyn til at understrege, at bankerne gerne tager del i efter-finansieringen,

som dog oftest sker via et pantebrev.


Hvis det i købsaftalen er aftalt, at køber skal betale en del af købesummen

ved at hjemtage et ejerskiftelån som obligationslån (kun obligationslån), skal køber have sit pengeinstitut

til at stille en garanti på 20 pct. af det forventede provenu, medmindre køber kurssikrer lånet. Garantien skal

sikre sælger imod købers manglende betalingsevne, hvis kursen på obligationen falder kraftigt og lånet derfor

ikke indbringer det forventede provenu.Deponering

Hvis købsaftalen bestemmer, at køber skal betale købesummen

kontant, vil sælger ofte kræve, at købesummen deponeres på overtagelsesdagen. Den nye aftale gør det

i højere grad muligt at sikre sælger ved garantistillelse i stedet for deponering af købesummen. Det vil i mange

tilfælde lempe kravene til købers likviditet. Der er i standardaftalen


indsat klare krav til ordlyden af denne garanti,

således at garantien sikrer sælger lige så godt som en deponering.


- Kontanthandel har vundet frem, og det

tager man nu højde for, forklarer økonomen fra Amtssparekassen Fyn.OverskuelighedGenerelt roser Amtssparekassen

Fyn den nye standardaftale for at skabe et bedre overblik over handlen for både køber og sælger.


Den nye købsaftale

er mere omfattende, men samtidig mere overskuelig end den gamle. På aftalens forside gives en oversigt over aftalens parter, ejendommen

og den aftalte pris.


Derudover finder man et resumé af aftalens indhold og de udeladelser, der måtte være

i forhold til en standardaftale.


- Ændringerne er af meget praktisk karakter. Det er ikke blevet lettere at gennemføre

en bolighandel, men nu har parterne et bedre overblik, og samtidig er der ikke uklarheder mellem banker og advokater, siger Thomas Birkbak.


Som

bilag til købsaftalen skal lægges en ajourført salgsopstilling. De standardbestemmelser, der tidligere var samlet

i et bilag til købsaftalerne, er nu indarbejdet i aftalen under de relevante punkter.OmvalgDet sker ofte, at køber

vælger at finansiere købet på anden måde end den i købsaftalen forudsatte.


Det har hidtil givet

anledning til nogen forvirring. I den nye købsaftale er alle regler for købers omvalg af finansiering samlet ét

sted. Særlig vigtigt er det, at køber overholder de tidsfrister, der er angivet for, hvornår omvalgene kan finde

sted.


Den nye købsaftale vil senest 1. april 2002 være implementeret i mæglernes edb-systemer.