Boligforeninger friholdes for indsats mod terror

Små boligforeninger med eget, lokalt netværk friholdes i regeringens oplæg til terrorbekæmpelse. Det vækker dyb undren hos de store i telebranchen.

Regeringens IT-overvågning har smuthuller.

Boligforeninger med egne, lokale netværk og forbindelser til internettet undtages helt fra overvågningskravene i regeringens udspil inden for IT-området. I bekendtgørelsen, der blev sendt til høring i går, hedder det:

»I medfør af bestemmelsen i bekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 3, vil foreninger af den omhandlede karakter med mindre end 100 slutbrugere imidlertid være helt undtaget fra registrerings- og opbevaringspligten.«

Dertil får boligforeninger med under 400 brugere, men over 100 brugere, lempede krav til overvågning og registrering af deres brugeres adfærd.

Det vækker dyb undren hos TDC.

»Når sigtet med indsatsen er at støtte politiet i deres efterforskning mod terror, så er det meget overraskende, at man nu indfører fristeder, hvor der ikke vil være nogen form for overvågning,« siger Jens Hauge, vicedirektør i TDC.

»Hvis man fra regeringens side har en antagelse om, at disse mennesker i sådanne boligforeninger er mere lovlydige end andre mennesker, så burde man bygge nogle flere af sådanne steder,« siger han.

Lempelserne indføres formentlig, fordi omfattende registreringskrav ville kvæle sådanne små foreninger, hvor beboerne er gået sammen om at investere i en forbindelse til internettet. Foreningerne har i samlet flok advokeret kraftigt imod kravene.

Det finder Ib Tolstrup, direktør for Telekommunikationsindustrien, der repræsenterer teleselskaberne, pudsigt.

»Når hele teksten i bekendtgørelsen handler om sikkerhedsspørgsmål udløst af angrebet i USA 11. september 2001, så er det uforståeligt, at man friholder nogle. Det virker som et vindue af erhvervspolitik, men disse udbydere ville nok ikke være i stand til at løfte denne opgave,« siger han.

Men vil man dermed gøre sådanne boligforeninger til et ly for kriminelle? Det ville vi gerne have svar på fra Justitsministeriet, men det var i går ikke muligt at få en kommentar fra kontorchef Lennart Lindblom, der har udarbejdet bekendtgørelsen.