Bøvl er ikke kun en vare på hylden

Vicedirektør i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Betina Hagerup, mener i ErhvervsBladet den 8. marts, at misforståelser

gør, at FRR ikke (helhjertet) støtter den nye metode til at måle bøvl på (AMVAB-metoden).Det

er forkert. Som det fremgår af vores høringssvar, finder vi metoden spændende, nyudviklende og unik. Men vi mener

ikke, at det er ikke det bedste redskab, når bøvlet skal væk.

Helt fint

Det er helt fint, at man sætter

tidsmålinger på hver enkelt paragraf i samtlige erhvervsrelevante love i dette land ud fra, hvad det koster virksomhederne

at efterleve lovens bogstav. Det gøres ud fra såkaldte standardiserede basismålinger i en "normal effektiv

virksomhed". Men når bøvlet skal reduceres efter et almindeligt taxameterprincip, så er det ikke sikkert,

at virksomhederne vil opleve den samme nedgang i bøvlet. To ens byrder på for eksempel 20 minutter opleves nemlig ikke

helt ens.En fornuftig regel, hvor man alligevel kan bruge for eksempel oplysningerne i sin egen administration eller over for

samarbejdspartnere, kan man have forståelse for, da man ikke spilder sin tid. Problemet er de regler og krav, som opfattes som

helt meningsløse og ligegyldige. Hvor ingen andre efterspørger oplysningerne eller gør brug af det arbejde, som man

skal udføre.Bøvl skal derfor ses som en subjektiv størrelse og kan derfor ikke vejes med samme vægtenhed.

Talrige

rapporter
Der er udgivet talrige rapporter i de sidste 10 år, hvor virksomhederne netop selv har peget på bøvlede

regelsæt i forbindelse med for eksempel miljø, skat, ansættelse af personale og indberetninger til diverse myndigheder,

der er baseret på virksomhedernes egne vurderinger og ikke ud fra en stor "tidsmodel-maskine".Desværre

har der ikke været tilstrækkelig politisk vilje til at fjerne alle de torne og irritationsmomenter, som virksomhederne

har nævnt.

Hurtigt forældetEn anden ting er, at oplysninger i denne maskine hurtigt bliver forældede.

Rutiner og arbejdsprocesser ændres hurtigt pga. it-udviklingen og digitaliseringen.Når de to år er gået,

som det tager at konstruere maskinen, er mange af oplysningerne for-ældede.Det bedste er nu engang at spørge virksomhederne

direkte uden mekanisk modelbyggeri. Det er selvfølgelig fint, at man rådgiver sig hos virksomhederne, når man skal

sætte tid på en paragraf -men det er bedre at spørge, hvor skoen trykker.Af samme grund er de nuværende

årlige målinger af bøvlet hos de såkaldte modelvirksomheder en god indikator for, hvilken vej vinden blæser.