Børsrådgivning er god nok

Fem skarpe. I dag til Christian Arosin, partner i revisionsfirmaet Ernst & Young.

I gårsdagens udgave af ErhvervsBladet kritiserede it-iværksætteren Per Tejs Knudsen revisorer og advokater for ikke at være tilstrækkeligt opmærksomme på de fordele, som små og mellemstore virksomheder (smv'er) kan få ved at gå på børsen.

Christian Aarosin, partner i revisionsfirmaet Ernst & Young, svarer her på kritikken.De fleste smv'er er slet ikke bevidste om, at børsnotering er en reel og måske fordelagtig mulighed for dem. Har I svigtet jeres rådgiverforpligtelse på dette område?

- Nej, det har vi ikke, tværtimod rådgiver vi meget om børsnoteringer, når det er relevant. I forbindelse med åbningen af minibørsen First North holdt vi eksempelvis velbesøgte informationsmøder. Men børsmarkedet har været stendødt i mange år, og vi har ikke bragt emnet op i situationer, hvor der reelt ikke var behov for en diskussion af det.Hvis ikke I skal henlede opmærksomheden på det her emne, hvem skal så?

- Børserne har jo mest interesse i det, så det er naturligt, at informationen primært kommer fra dem. Jeg tror nu også, at der i mange smv'er er et fint kendskab til mulighederne på et børsmarked, men situationen er den, at mange virksomheder ikke har større kapitalbehov og derfor heller ikke har behov for en børsintroduktion. Hvis man kun har relativt små kapitalbehov, vil vi typisk anbefale at man låner pengene og dermed ikke får udvandet sin ejerandel af virksomheden.Hvor tit nævner I børsnotering som en mulighed for smv'er?

- Det afhænger fuldstændig af den enkelte virksomheds situation. Hvis det er en vækstvirksomhed, der mangler kapital til videre udvikling, så bringer vi emnet op. Vi nævner det også ved generationsskifter, hvis der skal findes helt nye ejere. Men det er jo ikke alle virksomheder, som vil have glæde af en børsnotering, og derfor skal vi heller ikke tage emnet op med alle vores klienter.Hvad afholder jer fra at rådgive flere smv'er om livet som børsnoteret virksomhed?

- Igen, vi foreslår kun børsnotering i de tilfælde, hvor virksomheden efter vores vurdering vil have glæde af det. Hvis du har en virksomhed uden styr på rapporteringen, der ikke mangler penge og har meget svingende resultater, så er den ikke egnet til børsnotering og skal derfor ikke rådgives om det.

- Vi mærker dog nu en stigende interesse for emnet hos virksomhederne, der retter henvendelse lige præcis omkring børsnoteringer. Så emnet er på vej tilbage på dagsordenen rundt omkring, og så rådgiver vi selvfølgelig om det.Kender I selv nok til mulighederne i en børsnotering for smv'er?

- Ja, det gør vi. Vi har specialister på området, og alle vores rådgivere kender de grundlæggende ting. Vi sørger for løbende at opdatere folk i huset med møder og nyhedsbreve, så alle er opmærksomme på, hvad der sker på området.