Børspres på værdipapircentraler

Selvstændige værdipapircentraler i de nordiske lande hæmmer udviklingen på børsmarkedet, mener Fondsbørsens direktør, der gerne ser et tættere samarbejde.

Læs mere
Fold sammen
Bestræbelserne på at få etableret én fælles nordisk platform for afvikling af værdipapirer tog en overraskende vending forleden, da Oslo Børs købte en ejerandel i den norske værdipapircentral VPS.

Den norske børs øger dermed presset på værdipapircentralerne, som hidtil ikke har kunnet finde sammen. Det har ellers ikke skortet på opfordringer, men forsøg på tilnærmelser har indtil videre ikke ført til noget som helst.

Mange betragter ellers værdipapircentralerne som nøglen til en styrkelse af det nordiske værdipapirmarked.

»Det afgørende for en videreudvikling af det danske og nordiske kapitalmarked er et fælles afviklingssystem,« siger Fondsbørsens administrerende direktør Hans-Ole Jochumsen således. Han påpeger, at det ikke nødvendigvis behøver at føre til en egentlig fusion af værdipapircentralerne.

Én opkobling
»Samarbejde kan være en mulighed. Børserne har jo selv vist vejen gennem samarbejde,« siger Hans-Ole Jochumsen. Han henviser til, at de nordiske børser netop ikke er fusioneret, men blot er blevet enige om at benytte samme tekniske system og forbinde systemerne. Det er en kæmpe fordel for investorer, der dermed får adgang til alle de nordiske lande via én opkobling. For banker og børsmæglere, der er berettiget til at handle på børsen, er der tale om både store økonomiske besparelser og administrative lettelser med børssamarbejdet. Men det ser anderledes ud, når handlerne skal afsluttes.

Værdipapircentralen (VP) i Danmark og de tilsvarende virksomheder i de andre nordiske lande spiller en afgørende rolle på aktie- og obligationsmarkedet

I Danmark opbevares alle børsnoterede værdipapirer hos VP. Når en børshandel er indgået, sikrer VP, at ejerskabet overgår fra sælger til køber, og VP sikrer, at køber samtidig betaler det aftalte beløb til sælger.

Dermed kan handlen gennemføres uden risiko for hverken køber eller sælger.

Øget pres
Da det ikke hidtil har været muligt at få værdipapircentralerne til at finde sammen på tværs af landegrænserne, er børserne i de enkelte lande nu begyndt at presse på. I Norge har børsen og værdipapircentralen tidligere diskuteret en fusion, men den faldt til jorden for et par måneder siden. Nu har børsen i stedet overtaget en aktiepost på seks procent i værdipapircentralen, men formanden for den danske værdipapircentral mener ikke, at den nye situation ændret noget.

»Nu er det begrænset, hvor meget pres man kan lægge med en ejerandel på seks procent,« konstaterer bankdirektør Sven Lystbæk.

Han understreger, at de nordiske værdipapircentralerne, fortsat »taler sammen«.

»Kunsten er at finde den præcise samarbejdsform,« siger Sven Lystbæk.

Ifølge Berlingske Tidendes oplysninger står de enkelte værdipapircentraler stejlt på, at de har det bedste tekniske system. Ingen er parate til at gå over på et andet system, og det er reelt årsagen til, at udviklingen står i stampe.