Børser øger it-samarbejde

Læs mere
Fold sammen
Aftalen er en udvidelse af en aftale fra april mellem de to børser. Det nye i aftalen er, at de to børser vil etablere

en fælles strategi samt en fælles styringsmodel for udvikling af støttesystemer til det nuværende handelssystem.

Begge børser vil bidrage til at udvikle de nye systemer, mens Oslo Børs kommer til at stå for den videre vedligeholdelse

og drift. RB-Børsenmio. kr. tilbage fra told

It-ventureselskabet Olicom venter, at et krav om tilbagebetaling af importtold

på godt 23 mio. kr. plus rente bliver anerkendt, oplyste selskabet mandag. Det vil på denne baggrund indtægtsføre

beløbet i regnskabsåret 2001.


Kravet vedrører import af udstyr til lokalnetværk i årene 1996-99. Inklusive

renter ventes den samlede tilbagebetaling at blive på ca. 29 mio. kr., hvoraf 7,8 mio. kr. er modtaget i slutningen af 2001.

Ud over kravet på 23 mio. kr. mener selskabet, at det har et yderligere krav på tilbagebetaling af ca. 2,5 mio. kr. plus

rente. Dette krav ventes dog først afgjort på et senere tidspunkt. RB-BørsenFLS skal spare og nytænkeFLS

Industries skal spare og nytænke. Det skriver koncernchef Peter Assam og CFO Birgitte Nielsen i det seneste nummer af FLS Orientering.

De økonomiske konsekvenser af terrorangrebet på USA den 11. september stiller store krav til FLS øjeblikkelige

evne til omstilling og handlekraft på alle niveauer, fastslås det. FLS Aeorospace må afskedige 900 medarbejdere for

at genskabe lønsomheden ved en 20 pct.''s lavere efterspørgsel og FLS miljø skal finde internationale samarbejdspartnere,

fremgår det af bladet som eksempler på omstillingsevne og handlekraft. Koordinering af indkøb skal give årlige

besparelser på 350 mio. kr. i løbet af to år. RB-BørsenFCK europæisk børsmesterKøbenhavn

kan med stigende selvtillid begå sig blandt nogle af Europas allermest berømte fodboldvirksomheder, skriver Jyllands-Posten

torsdag. Beviset leverede nyhedsbrevet Soccer Investor, der onsdag kunne oplyse, at selskabet bag det danske mesterhold, Parken Sport

& Entertainment, som eneste børsnoterede fodboldvirksomhed i Europa præsterede stigende aktiekurser i løbet

af 2001.


Mens FCKs aktionærer ved årsskiftet kunne se, at deres aktier var steget med 18,42 pct. i forhold til kursen

på samme tidspunkt sidste år, måtte aktionærerne i 38 af Europas i alt 40 børsnoterede fodboldklubber

se kurserne falde i større eller mindre grad.


Sportsudstyrsgiganten Nike vil gerne være hovedsponsor for FCK, oplyser administrerende

direktør i Nike Denmark, Ole Jensen. Administrerende direktør i Parken Sport & Entertainment, Flemming Østergaard,

vil ikke kommentere en eventuel udvidelse af samarbejdet. RB-BørsenHoresta-chef til FinansrådetJørgen

Horwitz er ansat som ny direktør i Finansrådet. Han er 46 år og kommer fra en stilling som administrerende direktør

i Horesta, (Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervets Arbejdsgiverforening).


Jørgen Horwitz har i sit karriereforløb

bl.a. bestridt en lederstilling i Mærsk Olie og Gas A/S. Derudover har han i en årrække været ansat i den daværende

A/S Kjøbenhavns Handelsbank med varetagelse af internationale finansieringsopgaver. Jørgen Horwitz ventes at kunne tiltræde

stillingen som direktør for Finansrådet i løbet af nogle måneder. Klaus Willerslev-Olsen fortsætter

ind til da som konstitueret direktør. Som vicedirektør blev kan konstitueret direktør, da den daværende

direktør, Lars Barfoed, fratrådte, da han stillede op til folketingsvalget for de konservative - og blev valgt. RB-Børsen

Ny

direktør i Forbrugerrådet

Cand.agro., Ph.D. Rasmus Kjeldahl er udnævnt som direktør i Forbrugerrådet.

Rasmus Kjeldahl er 36 år og kommer fra en stilling som chef for Fødevareministeriets kontrol af de økologiske

jordbrug. Han har tidligere haft sit virke i EU-Kommissionen i Bruxelles, hvor han bl.a. har arbejdet som økonom og som souschef

i det danske kabinet.


Rasmus Kjeldahl har som mål at placere Forbrugerrådet centralt i en udvikling, der går

i retning af mere selvregulering og mindre direkte styring. Han er opmærksom på, at forbrugerrollen i disse år udstrækkes

til flere af de forhold, som har betydning for det enkelte menneskes liv. Sundhedssektoren er et eksempel, hvor vi med frit sygehusvalg, behandlingsgaranti

og behandling på udenlandske sygehuse er på vej mod en ny forbrugerrolle.