Børsens Nyhedsmagasin lukkes

Magasinerne Penge & Privat-økonomi og Autograf overflyttes til Bonnier Publications A/S, mens både Børsens

Nyhedsmagasin og Økonomisk Ugebrev afvikles. Ændringerne sker straks, men magasinerne udkommer formentlig frem til sommerferien,

oplyser adm. direktør for både Bonnier Business Publishing og Børsen Magasiner, Roy Bruhn-Petersen. Beslutningen

skal ses som en konsekvens af, at man fra Bonniers side fremover ønsker at have færre og større forretningsenheder, et

øget indtjeningsmæssigt fokus og en vurdering af at indtjeningspotentialet på sigt for Børsens Nyhedsmagasin

og Økonomisk Ugebrev ikke er tilstrækkeligt stort, fastslår Bonnier.


Bonnier Business Publishing havde en

samlet omsætning i 2001 på ca. 200 mio. kr. og et resultat efter skat på ca. 15 mio. kr. og består af selskaberne

Børsen Magasiner A/S, Dagens Medicin A/S, Børsen Forum A/S, Fagbladsgruppen A/S og Ekerlids Fo:rlag AB.


Selskaberne

Dagens Medicin, Fagbladsgruppen, Børsen Forum og Ekerlids Fo:rlag til en anden organisatorisk placering i Bonnier koncernen. Endvidere

afvikles Børsen Magasiner. Roy Bruhn-Petersen beklager beslutningen. Ikke mindst set i lyset af nogle tilfredsstillende resultater

de seneste to år og et tilfredsstillende resultat efter årets første tre måneder.


Bestyrelsesformand

Jonas Bonnier beklager også beslutningen i relation til medarbejderne, men han understreger, at beslutningen ikke skal ses som mistillid

til ledelsen af Børsen Magasiner, men alene som en nødvendig strategisk beslutning for herigennem at øge indtjeningsgraden

generelt. RB-Børsen