B&O fik lidt bedre halvårsresultat end ventet

Audio- og videokoncernen B&O fik et bedre resultat, end markedet havde ventet i første halvår af regnskabsåret 2003/04. Der var dog fortsat fald i omsætning og indtjening sammenlignet med samme periode regnskabsåret før.

Overskuddet før skat faldt med 27 mio. kr. til 109 mio. kr., mens analytikere adspurgt af SME for RB-Børsen havde forudset et fald til 99 mio. kr. Driftsoverskuddet faldt samtidig med 32 mio. kr. til 106 mio. kr., og her var ventet et fald til 90 mio. kr. Indtjeningsfremgangen betød, at bruttoavancen er forbedret fra 41,8 pct. til 44,0 pct.

- Den forbedrede bruttoavance skyldes dels, at koncernen videreføre effektiviseringsprogrammer inden for produktion, udvikling og indkøb, og dels et mere favorabelt produktmiks, hvor koncernens audio- og akustikportefølje, blandt andet som følge af BeoLab 5, vægter højere, mens omsætningen på videoporteføljen er faldet mere end væksten på fladskærmsområdet endnu har kunnet opveje, forklares det i halvårsmeddelelsen.

Ledelsen anfører, at omsætningsfaldet i 2. kvartal var mere afdæmpet end i 1. kvartal, da 1. kvartal tegner sig for 244 mio. kr. af det samlede omsætningsfald på 349 mio. kr. i første halvår. Omsætningen udgjorde 1709 mio. kr. i første halvår 2003/04, hvilket er lidt skuffende sammenlignet med analytikernes forventning om en omsætning på 1764 mio. kr. Estimaterne fra de otte analytikere var dog ganske spredt.

Faldet i omsætningen i 2. kvartal på i alt 105 mio. kr. forklares for 33 mio. kroners vedkommende med det svagere pund og den svagere dollar. Hertil kommer et fald på 20 mio. kr. i salget hos datterselskabet Bang & Olufsen Medicom og en svag afsætning i central- og Sydeuropa.

I forbindelse med halvårsrapporten fastholder ledelsen forventningen om et overskud før skat på 300-330 mio. kr. for hele regnskabsåret 2003-2004. Forventningen til omsætningen nedjusteres derimod, da der ikke mere ventes en omsætningsvækst, mens der tidligere var ventet en yderst moderat vækst i omsætningen . Den lavere forventning til salget skyldes især udviklingen på de syd- og centraleuropæiske markeder. Der ventes dog en større omsætning i andet halvår 2003/04 end i første.