Blomstrende optimisme i underskoven

Der er forår på vej i dansk erhvervsliv. Flere og flere små og mellemstore virksomheder har eller forventer meget

snart at få behov for kapital til nye investeringer.En undersøgelse foretaget af Institut for Opinionsanalyse

(IFO) blandt mere end 300 medlemmer af ErhvervsBladets ejerpanel viser, at 30 pct. af dem vil hente ny kapital til udvikling af virksomhederne

i det kommende år.Det er en positiv udvikling, hvis man sammenligner med, at det i de to foregående år kun

er lidt mere end hver femte, der har fået tilført kapital.- Der er masser af virksomheder, som har ventet med at

sætte nye projekter i søen. Nu ser vi så de første tegn på, at efterspørgslen efter kapital stiger,

og behovet kan sagtens blive meget stort, siger formand for Foreningen Ejerlederne, Hans Jørgen Dalum.

Udsigt til

øget forbrug

For mange virksomheder, er det vækstudviklingen på verdensmarkedet i kombination med et formentligt

stigende privatforbrug hos danskerne generelt, der trækker mundvigene opad hos de danske ejerledede virksomheder.Efter

nogle dårlige år med nulvækst, er der således udsigt til pæn vækst i forbruget herhjemme på

mellem 1,5 og 2,0 pct., vurderer Dansk Industri. Men for eksporterende virksomheder, særligt dem, der sælger til Tyskland, Italien

og Frankrig, bliver væksten sandsynligvis lidt mindre.- Optimismen tiltager i øjeblikket, og det er der også

grund til. Konjunkturerne er på vej i den rigtige retning efter et par rædselsfulde år, siger cheføkonom

Klaus Rasmussen, Dansk Industri, som dog samtidig gør opmærksom på, at Danmark er afhængig af et højt

investeringsniveau for at bevare konkurrenceevnen især over for lavtlønslande.

EffektiviseringNetop den intensiverede

konkurrence fra lavtlønslande nævnes som en af årsagerne til, at investeringer i nye maskiner og andre effektiviseringer ikke

kan udskydes længere. En af de virksomheder, der i det kommende år vil foretage investeringer med henblik på at

effektivisere, er Nord Tool i Gilleleje, der producerer komponenter i stål og andre metaller, hovedsageligt til elektriske artikler,

elektronik og finere mekanisk industri, eksempelvis til antennestik, termostater, EKG-elektroder, transformatorer, printplader og

ringbind.Ejer og direktør hos Nord Tool, John Jørgensen, er i meget aktuelle overvejelser omkring effektivisering

af den i forvejen stærkt automatiserede produktion.- Det er efterhånden svært at automatisere virksomheden

mere, end det allerede er gjort, men vi investerer, fordi konkurrencen kræver det. Vi skal hele tiden være i stand til

at øge produktionen uden at øge antallet af mandetimer, siger John Jørgensen.Hvis flertallet af investeringer

rettes mod effektiviseringer, så vil opsvinget som forudsagt gentagne gange af flere eksperter resultere i et jobløst

opsving. Hans Jørgen Dalum tror dog ikke på teorien. Hans egen virksomhed, HD Design i Nørresundby, er i en periode

med store investeringer i automatisering gået fra 20 til 50 ansatte, og det vel at mærke mens man samtidig har outsourcet

en del af produktionen til Kina.