Blomstrende optimisme

Der er forår i dansk erhvervsliv. Flere og flere små og mellemstore virksomheder har eller forventer snart at få

behov for kapital til nye investeringer.En undersøgelse foretaget af Institut for Opinionsanalyse (IFO) blandt mere

end 300 medlemmer af ErhvervsBladets ejerpanel viser, at 30 pct. vil hente ny kapital til udvikling af virksomhederne i det kommende

år. Det er en positiv udvikling, hvis man sammenligner med, at det i de to foregående år kun er lidt mere end hver

femte, der har fået tilført kapital.- Masser af virksomheder har ventet med at sætte nye projekter i søen.

Nu ser vi så de første tegn på, at efterspørgslen efter kapital stiger, og behovet kan sagtens blive meget

stort, siger formand for Foreningen Ejerlederne, Hans Jørgen Dalum.For mange virksomheder, er det vækstudviklingen

på verdensmarkedet i kombination med et formentligt stigende privatforbrug hos danskerne generelt, der trækker mundvigene

opad hos de danske ejerledede virksomheder.Efter nogle dårlige år med nulvækst, er der således udsigt

til pæn vækst i forbruget herhjemme på mellem 1,5 og 2,0 pct., vurderer Dansk Industri. Men for eksporterende virksomheder,

særligt dem, der sælger til Tyskland, Italien og Frankrig, bliver væksten sandsynligvis lidt mindre.- Optimismen

tiltager i øjeblikket, og det er der også grund til. Konjunkturerne er på vej i den rigtige retning efter et par

rædselsfulde år, siger cheføkonom Klaus Rasmussen, Dansk Industri, som dog samtidig gør opmærksom

på, at Danmark er afhængig af et højt investeringsniveau for at bevare konkurrenceevnen.Effektivisering

Den intensiverede konkurrence fra lavtlønslande nævnes som en årsag til, at investeringer i nye maskiner

og andre effektiviseringer ikke kan udskydes. En af de virksomheder, der vil foretage investeringer med henblik på at effektivisere,

er Nord Tool i Gilleleje, der producerer komponenter i stål og andre metaller. Ejer og direktør hos Nord Tool, John Jørgensen,

er i meget aktuelle overvejelser omkring effektivisering af den i forvejen stærkt automatiserede produktion.