Bløde værdier kan være dyre

Ubehagelige overraskelser venter forude, hvis ikke virksomheder undersøger miljø og arbejdsmiljø lige så grundigt som regnskaber og varelager, når de opkøber en anden virksomhed.

Det ser så pænt ud på en hjemmeside, at virksomheden forsikrer, at den holder både de miljømæssige og den sociale fane højt. Men kommer det i konflikt med indtjeningsmulighederne må de ofte vige for mere håndfaste værdier.

Imidlertid bliver det sværere at skille de to ting ad. Miljø- og sociale hensyn viser sig at blive stadig mere tungtvejende faktorer i virksomhedsovertagelse, og kan i mange tilfælde være udslagsgivende for om en handel falder til jorden eller der påbegyndes nye forhandlinger.

En undersøgelse, som det internationale rådgivnings- og revisionsfirma, KPMG netop har ladet foretage blandt 500 førende børsnoterede europæiske virksomheder, viser at blandt virksomheder i højrisikogruppen (det gælder bl.a. forsvars- og bilindustrien, bygge- og energisektoren samt biotek) har 67 pct. trukket sig efter miljø og arbejdsmiljø »due dilligence« (EDD) - altså den nærmere og endelige gennemgang med adgang til alle papirer. Det samme gælder en tredjedel af de mindre sårbare virksomheder, for eksempel banker, elektronik, drikkevarer, informationsteknologi og ejendomshandel.

I totredjedele af overtagelserne i højrisikovirksomhederne har miljø- og sociale hensyn ført til genforhandling, mens det gælder halvdelen i kategori 2. Syv ud af ti virksomheder i begge kategorier har enten trukket sig ud, ændret deres tilbud eller genforhandlet købsaftalen som konsekvens af EDD.

Ikke grundigt nok
KPMG råder til, at man udvider sin opfattelse af »due dilligence«. Mange gør det allerede, men et pænt mindretal forsømmer det, og det får konsekvenser. Omkring en tredjedel af de undersøgte virksomheder, opdagede betydelige miljømæssige eller sociale problemer, i kategorien sundhed eller sikkerhed, efter at overtagelsen havde fundet sted. Blandt dem havde tre ud af fem lavet en EDD, men altså ikke tilstrækkeligt grundigt. Det viste sig nemlig, at knapt halvdelen måtte konstatere, at disse mangler betød højere driftsomkostninger, mens en femtedel opdagede, at det betød en direkte økonomisk belastning.

Blandt årsagerne til, at mange bliver ubehageligt overrasket efter en virksomhedsovertagelse er - udover helt at have droppet en EED - at der ofte er begrænsninger på, hvor langt ned køber får lov at gå i spørgsmål om miljø og arbejdsmiljø. Samtidig hersker der også en vis usikkerhed overfor, hvad det i grunden er man skal undersøge, og i hvilket omfang de påvirker virksomhedens drift. Endelig er der ingen stålsat indøvet praksis med hensyn til at se økonomiske og materielle forhold i sammenhæng miljø og arbejdsmiljø.

Derfor er tiden måske inde til at tage de gode hensigter væk fra hjemmesiderne og ud i praksis. For det kan blive dyrt ikke at gøre det.