Blød opfølgning på input til god selskabsledelse

Ikke meget nyt under solen i Nørby-udvalgets nye rapport om god selskabsledelse. Storaktionærer har langt mere fidus til corporate governance-anbefalinger end de ansvarlige direktører i virksomhederne.

Læs mere
Fold sammen
Nyhedsanalyse

Egentlig er der tale om en dundrende succes for den to år gamle rapport om god selskabsledelse - Nørby-udvalgets bud på corporate governance.

Den skabte den fornødne debat - til tider endog en hidsig debat. Erhvervslivets topfolk forholdt sig til emnet. Enten med at erklære de 31 anbefalinger fra Nørby-udvalget sin store kærlighed eller ved helt at negligere den nymodens snak om det at drive virksomhed. En stor gruppe lagde sig i det brede, grå midterfelt.

Så vidt så godt. God selskabsledelse blev i hvert fald debatteret. Der blev diskuteret, hvem der klappede hvem på ryggen i bestyrelseslokalerne, og hvor lang tid, man i grunden skulle klappe hinanden på ryggen.

Nu kommer så en ajourføring/opdatering af anbefalingerne. Der er blødt op hist og her, føjet til på andre områder og tilsat et særskilt afsnit om revisionsarbejdet. Altsammen mindre farligt, mindre provokerende og derfor også en ny ajourført tekst, som stort set alle vil kunne slutte op omkring. Og derfor tyder meget på, at debatten om corporate governance nu fader ud.

Selv Dansk Industri er imødekommende, og på samme måde vil også Rederiforeningen givetvis give den Nørby nr. 2 en »nå-ja, den kan vel ikke gøre skade«-kommentar med på vejen. Dansk Aktionærforenings til tider iltre direktør Claus Silfverberg er tilfredsOgså professor Steen Thomsen, Handelshøjskolen i København, der har været blandt de hårdeste kritikere, siger, at den nye Nørby-rapport er et skridt i den rigtige retning (læs: bort fra tvang og ensartethed.)

Mange vil mene, at den første rapport var fuld af mangler om følsomme emner. Og at Nørby-udvalgets corporate governance-rapport nr. 2 derfor også lider af berøringsangst på visse felter. Det første Nørby-udspil var undfanget af tre tunge topchefer med Group4Falcks Lars Nørby Johansen som formand. De to andre var tidligere topchefer, Mads Øvlisen fra Novo Nordisk og Waldemar Schmidt fra ISS. Det nye Nørby-udvalg er udvidet og har nu seks medlemmer. Et udvalg, der har skullet favne meget bredere, og derfor et udvalg, hvor konkrete synspunkter næppe har kunnet inkluderes.

Man kan sige, at efter to hidsige år er der nu sket den store forbrødring.

Væsentligst er det, at corporate governance overhovedet er kommet på dagsordenen i virksomhederne. Nu er det så op til ledelserne i de enkelte virksomheder at udøve god ledelse, og op til aktionærerne at vurdere, om det skal honoreres med kursstigninger eller kursfald.Det mest overraskende og tankevækkende i Nørby 2 er konklusionerne i den gennemførte spørgeskemaundersøgelse, som en meget stor del af dansk erhvervsliv har deltaget i. Den viser, at storaktionærer som pensionskasser og pensionsfonde er langt mere optaget af at få nedfældet regler og anbefalinger om corporate governance end de topchefer, der har ansvaret for den daglige drift.

God selskabsledelse a la Nørby har ikke den store betydning for driften, konkurrenceevnen, omdømmet hos de internationale investorer, ja, faktisk hører det slet ikke til de mest afgørende faktorer for at skabe øget værdi for aktionærerne - skal man altså tro svarene fra de administrende direktører.

Nu skal Nørby to så ud i høring i de næste tre måneder. Og mon ikke udkastet, som blev præsenteret i går, vil være tæt på den endelige Nørby 2-rapport om corporate governance.