Bladt Industries har behov for stabilitet

Læs mere
Fold sammen
Der var rekordbeskæftigelse i Aalborg-virksomheden Bladt Industries i foråret 2003. Det ændrede en stor fyringsrunde

før sommerferien på, da 135 medarbejdere blev afskediget.To meget store offshore-ordrer på såkaldte

jackets til henholdsvis Mærsk Olie og Gas samt DONG var afsluttet, og der opstod et stort hul i ordrebeholdningen.Andet

halvår blev en drøj affære for nordjyderne, der kun nåede på ca. den halve omsætning i forhold

til budgettet. Trods det meget gode første halve år betød stagnationen de sidste seks måneder, at Bladt

Industries for hele året måtte indkassere en negativ afvigelse på næsten en fjerdedel i forhold til det budgetterede

og en omsætningstilbagegang på syv pct. i forhold til året før. Anstrengelserne endte med et meget beskedent

plus før skat på 3,5 mio. kr. ud af en samlet omsætning på knap 588 mio. kr.Den store udfordring for

virksomhedens nye direktør, Jens Frederik Hansen, bliver derfor at skabe mere stabilitet i ordrerne.Jens Frederik Hansen

afløste Arne Pedersen som direktør ved årsskiftet. Arne Pedersen rykkede ved samme lejlighed op som bestyrelsesformand.

Udvidet

markedsområde

På offshore-området skal stabiliteten hentes via et udvidet markedsområde, hvor nordjyderne i

fremtiden i højere grad vil satse på de norske og britiske felter, der er langt større end det danske.Ifølge

Jens Frederik Larsen dukker der til stadighed nye selskaber op, som interesserer sig for de mindre felter, der også kaldes marginalfelter.

Her bruges der ofte mindre installationer som ubemandede platforme, der er en af de nordjyske specialiteter.Med flere norske

og britiske ordrer vil Bladt Industries forsøge at undgå de store klumper i ordremængden.Det var først

og fremmest offshore-aktiviteterne, som gav turbulensen i Aalborg, men også på et andet vigtigt forretningsområde,

vindmølletårne, oplevede nordjyderne et skuffende 2003. Men også her går virksomheden efter mere stabilitet.

Den træge vindmølleudvikling har nemlig først og fremmest ramt dét, Bladt Industries opfatter som sit naturlige markedsområde

- Danmark og den nordlige del af Europa.Selv om der fortsat vil blive opstillet nye møller på disse kanter, ser Jens

Frederik Larsen et større potentiale i Storbritannien og i Sydeuropa, og derfor skal virksomheden udvide sin rækkevidde.

Det vil ske med nye koncepter og med inddragelse af strategiske samarbejdspartnere i de lande, der vil blive satset på, oplyser

direktøren.

Over budgettetVirksomhedens tredje ben, det traditionelle stålentreprenørområde, udmærkede

sig i det forløbne år ved at leve op til budgetterne. Omsætningen blev her hele 40 pct. større end i 2002,

men det var altså ikke nok til at hive det samlede resultat op.2003-regnskabet indeholder i øvrigt en række

uafklarede indtægtsposter. Bladt Industries har bl.a. indgivet et par voldgiftssager, som, hvis virksomheden får medhold,

kan indbringe et beløb i størrelsesordenen 22 mio. kr., fremgår det af regnskabet. Desuden er endnu en sag blevet videregivet

til Voldgiftsnævnet, som man venter en afgørelse på sidst på året.

PrispresPresset på

prisen opfører virksomheden under risici. Ifølge Jens Frederik Larsen bliver presset mere og mere udtalt, og det stiller

krav om en løbende optimering af indkøbene. Virksomheden har siden 1999 i vid udstrækning baseret sig på

import af stålkonstruktioner via selskabet Bladt Industries Polska, der er et ingeniørselskab, som den nordjyske virksomhed

er hovedaktionær i.Fremtiden vil byde på en endnu mere omfattende strategi for præfabrikation i lavprislandene,

og Jens Frederik Larsen vil ikke afvise, at man kommer til at bevæge sig endnu længere væk for at hente underleverancer.

Det bliver i givet fald i Østeuropa. Fjernøsten er ikke realistisk, vurderes det.Samtidig med stigende import

er det i øvrigt lykkedes at hæve produktiviteten i Aalborg, hvor ledelsen nu ser med større optimisme på fremtiden.-

Omfanget af tilbud er stigende på alle forretningsområder, og vi kan også mærke, at der nu også bookes

flere ordrer, siger Jens Frederik Larsen.Samlet budgetterer virksomheden med en omsætningsnedgang for 2004 og et resultat

på niveau med 2003.Største aktionær i Bladt Industries er Lønmodtagernes Dyrtidsfond og Pensionskassen

for Værkstedsfunktionærer i Jernindustrien PVJ.Virksomheden fik i 2001 tilført 24 mio. kr. i ansvarlig lånekapital. Pengene

blev ved selskabets ordinære generalforsamling koncerteret til nominelt 24 mio. kr. i ny aktiekapital.