Blade lukker og slukker

En lille håndfuld blade og magasiner har måttet dreje nøglen om som følge af bortfaldet af portostøtte. En brancheundersøgelse viser, at flere følger trop eller skærer ned.

Konsekvenserne af portostøttens bortfald viser sig nu i konkret bladdød.

Foreløbig har Film og TV-Arbejderforeningen måttet afvikle månedsbladet »Redhead«. To blade fra SiD - »Stof&Saks« samt »Pak&Papir« - er også gået ned. Desuden har Dansk Bordtennins Union måttet opgive udgivelsen af »Bordtennismagasinet«, og PC-magasinet »Alt om Net« har heller ikke kunnet klare de øgede udgifter.

Dertil kommer en række lokale fagforenings- og idrætsblade, der ikke er medlemmer i Dansk Fagpresse, hvorfor der endnu ikke foreligger en samlet oversigt. Og yderligere bladdød ventes, når afskaffelsen af portostøtten på 188 millioner kroner slår rigtigt i gennem. Det er således først i mandags, at de nye tider trådte i kraft.

Af samme grund har de fleste blade valgt en noget mindre drastisk løsning i første omgang.

Fagbladet »Sygeplejersken« og »Gartneri Tidende« har eksempelvis begge besluttet at halvere udgivelsesfrekvensen.

På længere sigt frygter Dansk Fagpresse dog, at der vil ske yderligere lukninger og reduktioner. Mange organisationsblade har nemlig kun lige fået ekstraordinært produktiontilskud til at klare sig i omstillingen.

En ny brancheundersøgelse blandt Dask Fagpresses 335 fagblade, tidsskrifter og spedcialmagasiner viser således, at en stor del gør klar til yderligere besparelser. I alt har 176 svaret, og heraf venter 41 at reducere antallet af udgivelser, lige så mange vil reducere sidetallet, og 49 vil forhøje abonnementsprisen. Derudover vil 31 reducere brugen af freelancemedarbejdere, mens 62 planlægger at rydde op i adressedatabasen.