Blackrock: Rentestigninger truer økonomien

De amerikanske renter er - på linje med de europæiske - steget markant de seneste uger. Det udgør ifølge verdens største kapitalforvalter Blackrock en lurende trussel mod den amerikanske økonomi i en tid, hvor der ikke er behov for nye trusler.

Siden midten af juni er de 10-årige renter i USA steget fra 2,14 pct. til 2,89 pct. den 21. august. Tirsdag formiddag ligger renten i 2,77 pct. Det er udløst af, at markedet nu venter, at den amerikanske centralbank vil skrue ned for sine kvantitative lempelser til september.

»I takt med, at renterne er steget, er boligejernes renter steget med. Renten på et konventionelt, 30-årigt boliglån er nu på 4,7 pct. mod 3,6 pct. i starten af maj og den månedlige afbetaling er gennemsnitligt steget med omkring 200 dollar i samme periode,« skriver Blackrocks globale investeringsstrateg Russ Koesterich i en kommentar og fortsætter:

»I takt med at renterne og omkostningerne er steget er aktiviteten i boligmarkedet begyndt at stoppe op.«

Det er uheldigt, vurderer Blackrock, da netop boligmarkedet har været og er en vigtig driver for økonomien og ikke mindst den genrejsning, der har materialiseret sig i USA den seneste tid. De seneste tal fra boligmarkedet har da også været for nedadgående.

»Obligationsmarkedet var da også hurtigere til at reagere. Renterne faldt i en erkendelse af, hvor afgørende boligmarkedet er for økonomien. Hvis stærkt stigende renter får boligmarkedet til at vende, vil økonomien sandsynligvis gøre det samme,« skriver Russ Koesterich.

Blackrock vurderer, at markedet nu har indregnet udsigten til en mindskelse af stimulusprogrammet, og at renterne dermed ikke bør stige markant på den korte bane. Der lurer dog fortsat en risiko for, at de bliver sendt op af utålmodige investorer.

»Investorer bliver mere og mere frustrerede med obligationer. Hvis de bliver mere aggressive i deres obligationssalg, så kan de lange renter bryde 3 pct. i en længere periode, hvilket vil bringe boligmarkedet og dermed opsvinget i fare,« skriver Russ Koesterich.

Blackrock er verdens største kapitalforvalter med omkring 3800 mia. dollar under sine vinger.