Birgitte Erhardtsen: Luk op for det hemmelige Bios-arkiv, Falck!

Nye uldne meldinger fra Falck i Bios-skandalen skaber usikkerhed om, hvor ledelsen egentlig står i sagen. Siden Konkurrencestyrelsen offentliggjorde sin stærkt kritiske rapport om Falcks brud på konkurrenceloven, har Falck undskyldt for de metoder, virksomheden brugte for at forhindre den hollandske konkurrent Bios i at køre ambulancer i Danmark. Efter lidt vaklen de første dage med tvetydige meldinger om anke af styrelsens afgørelse eller ej, har Falck-ledelsen med Jakob Riis i spidsen klogeligt lagt sig ned og undskyldt.

Offentlighedens tillid til, at Falck virkelig mener det, når ledelsen lægger afstand til chikanen af konkurrenten, der jo endte med at gå konkurs, kan kun opretholdes, hvis Falck entydigt agerer ydmygt og walks the talk. Ledelsens afvisning af at udlevere et hemmeligt arkiv, som Falck har indsamlet om Bios med hjælp fra PR-folk og en hollandsk journalist, styrker ikke tilliden til, at Falck har fortrudt sin ageren og befinder sig et helt andet sted i dag. Dette især i lyset af, at Konkurrencestyrelsen har afgjort, at Falck skal udlevere det interne materiale i henhold til de danske regler om aktindsigt.

Skader forretningen

Men Falcks advokater har siden styrelsens afgørelse kæmpet imod udlevering af materialet, som bl.a. måske indeholder personlige oplysninger om Bios-direktørens livsførelse. Falck argumenterer, at udlevering af materialet kan skade Falcks forretning og hævder, at Bios' krav om udlevering mere skal forstås som et led i en spinkrig end reel interesse for indholdet. Bios har på den anden side skrevet til Konkurrencestyrelen og Falck, at Bios ikke ønsker at få udleveret forretningshemmeligheder om Falck, men kun oplysninger, som handler om Bios.

Hvad Falck og Falcks kunder blandt regionerne og alle de mange syge eller tilskadekomne mennesker, som virksomheden hver dag transporterer, har brug for, er åbenhed og gennemsigtighed i forhold til det, der er sket. Historierne i medierne om Falck har været grimme. De handler om virksomhed med en helt speciel og usympatisk kultur og en helt speciel alliance med et af Danmarks store fagforbund 3F, som tilsyneladende mente at have fælles interesser med Falck i kampen mod konkurrence på markedet for ambulancekørsel.

Fantasier

Når Falck lukker ned for udlevering af det hemmelige arkiv, giver det næring til fantasier om, hvad der gemmer sig i det indsamlede materiale, som vi ikke må se. Hvis der »blot« er tale om faktuelle oplysninger om antal medarbejdere og ambulancer eller kundetilfredhed, eller hvad man kan forestille sig, en virksomhed kunne have legitim interesse i at vide om en konkurrent – så er det vel bare at udlevere arkivet. Og er der tale om personlige og private oplysninger om Bios-ledelsen, som er indsamlet til dulgte formål, så må de også bare frem. Hvor kedeligt det end måtte være for Falck at udstille sig selv, så vil det give anledning til, at den nuværende Falck-ledelse endnu engang må lægge afstand til tidligere tiders praksis. Det vil i sidste ende øge virksomhedens troværdighed.