Biotek-sektoren efterlyser politiske mål og visioner

Læs mere
Fold sammen
- Danmark er langt fra at blive en bioteknologi-region med international konkurrenceevne. Det skyldes, at grundforskningen på

universiteterne ikke prioriteres i tilstrækkelig høj grad, og at de folkevalgte ikke tænker længere end fire år

frem - det vil sige højst valgperioden ud.


Dette illusions-nedbrydende udsagn for alle drømmere om et storslået Medicon

Valley Academy kommer fra administrerende direktør Søren Mouritsen i Pharmexa, der er en af de fire større børsnoterede

biotekvirksomheder i Danmark. Han var en af foredragsholderne på gårsdagens biotek-møde i Det Danske Handelskammer.


Nyt

industrilandskab

Den manglende politiske interesse for en sektor, der sidste år eksporterede for over 30 mia. kr., er det helt

grundlæggende problem. I det hele taget er politikerne ikke tilstrækkeligt fokuserede på at lægge Danmarks

industrilandskab om fra relativt lavteknologisk produktion til produktion af varer med højt teknologi-indhold.


- Universiteternes

forskning er selve forudsætningen for biotek. Ledelsesstrukturen på universiteterne er for dårlig, da lederne er demokratisk

valgte. Desuden er overførslen af forskningsresultaterne fra universiteterne til erhvervslivet alt for ringe, siger Søren

Mouritsen.


Han mener, at der ikke satses nok på eliteforskning, og at der i Danmark er for mange universiteter, hvilket

medfører, at den forskning, der kommer ud fra de højere læreanstalter, ikke er topforskning. Det er nødvendigt for

at stå distancen i en branche, hvor der er benhård konkurrence imellem de europæiske regioner, der ifølge

Mouritsen er 20 år efter USAs biomedicoindustri.


Han frabeder sig enhver politisk indblanding i forskningsindholdet og ønsker

en langt mere kommerciel tilgang via teknologioverførslerne fra universiteterne til erhvervslivet. Det skal ske via virksomheder,

der lever af at se indtjeningsmuligheder i forskningen. Efter amerikansk forbillede skal disse teknologi-overførere kunne købe

rettigheder af forskerne og endda få en størrelse, så de kan børsintroduceres, forslår Søren

Mouritsen.

Rekruttere arbejdskraft

Preben Pamsgård, der er direktør på Forskningscentret i Hørsholm, fortalte

om jobbet som "lille blå mand" eller servicemand på højt niveau, som skaber rammer for de forskende virksomheder.

Han står i spidsen for 72 virksomheder med 3500 videntunge arbejdspladser i det relativt upåagtede center i Nordsjælland,

hvoraf 40 pct. i dag består af mindre nystartede biotek-virksomheder.


- Virksomhederne i Forskerparken efterspørger

fleksible rammer, så de hurtigt kan outsource eller ekspandere uden at skulle bruge ressourcer på at gå ind i den

slags overvejelser. Desuden skal arbejdskraftens infrastruktur være optimal. Lokaliseringen af et forskningscenter skal ligge

optimalt i forhold til at rekruttere arbejdskraft, siger Pamsgård.


Desuden er det væsentligt for virksomhederne,

at de kan gøre en hurtig entré på Forskningscentret. De behøver ikke en længerevarende godkendelsesprocedure,

og kan næsten rykke ind fra dag til dag. Søren Mouritsens tanker om overførsel af teknologi er også på

dagsordenen i Forskerparken. Her har man tilknyttet såkaldte "scouts" (spejdere, red.), der skal have evne til at

se forretningsmuligheder i forskningen. Hvis der spottes en tilstrækkelig givtig forretningsmulighed, kan der ret ubesværet rejses

750.000 kr. til de første indledende manøvrer på vejen mod en kommercialisering.

Hurtighed er vigtigDen sidste

taler på mødet var Hillerøds borgmester Nick Hækkerup, der ikke overraskende tog udgangspunkt i biotek-scoopet

Biogene - det store amerikanske selskab, som valgte at lokalisere en fabrik ved Hillerød i nærheden af en eksisterende

Novo-fabrik. Det skete i hård konkurrence med andre europæiske regioner - bl.a Irland, der var med "lige til stregen".


-

Biogene lagde vægt på det høje uddannelsesnuiveau i området samt et forretningsmiljø i verdensklasse.

Hurtighed i den kommunale sagsbehandling har været vigtig, fordi biotek-virksomheder normalt kun har en begrænset årrække

til at tjene penge i. De skal indhente udviklingomkostningerne på kort tid, fastslår Nick Hækkerup.


Han ser

det som væsentligt, at myndighederne fokuserer på løsninger frem for problemer. Selv blandt byrødderne i

Hillerød har der været en vis skepsis over for udsigterne til 33 m. høje skorstene og et kolossalt vandforbrug

på det nye anlæg.


- Selv blandt almindeligvis ansvarlige partier har der været et ønske om bevarelse

af Hillerød som et Morten Korchsk, landligt sted. Betænkeligheden ved at hoppe på biotek-toget har eksisteret,

og der vil i sådanne sager altid være behov for at skabe forståelse i kommunen, siger Nick Hækkerup.