Biotek-lobby kræver politisk handlekraft

Godt brølt, løve! Organisationen Medicon Valley Academy, MVA, der arbejder med at forstærke samarbejdet mellem universiteter,

hospitaler og erhvervsvirksomheder inden for bioteknologi og medicinalvirkomhed har med held gjort sig kendt i det store udland. Det er

bl.a. sket sammen med Copenhagen Capacity og Region Skåne.


Nu vil organisationen bruge kræfterne på hjemmebane.

Mellem 12 og 14 udenlandske virksomheder vælger årligt, at placere f.eks. filialer eller udviklingsafdelinger i Medicon

Valley, dvs. Øresundsregionen.


Det er ikke alene MVA, der skaffer de udenlandske investeringer til Danmark, men organisationen

deltager med information om netværket imellem hospitaler, universiteter og virksomheder i forhold til udenlandske virksomheder.


-

MVA er blevet kendt overalt i verden og for alvor kommet på landkortet. De tætteste kontakter i udlandet er til Finland,

Baltikum, Tyskland, Polen, USA, Belgien og Singapore. Nu bliver fokus lidt mere indadvendt, siger Bent Christensen, der er administrerende

direktør i MVA.Savner beslutningskraft

Det nye fokus går ud på at udbrede kendskabet og forståelsen

for produktion af viden på højt niveau og kapitalisering af denne viden ude i virksomhederne. Det politiske system kan

med andre ord forvente at høre mere fra MVA og de 240 medlemmer, hvoraf 200 er erhvervsvirksomheder.


- Vi mærker

en stor forståelse fra det politiske system med hensyn til opbygningen af et vidensamfund, der skal betale for den fremtidige velfærd.

Derimod er der tale om en vanskelig politisk proces, når politikerne skal prioritere knappe ressourcer. Her kunne vi godt bruge lidt

mere politisk beslutningskraft til fordel for vidensamfundet, siger Bent Christensen.


Han fornemmer endvidere en stigende forståelse

med hensyn til nedbrydning af barrierer i Øresundsregionen, hvor bl.a. rejseomkostningerne er problematiske.


Derimod

regner han ikke med, at der kan etableres en fuldstændig harmonisering af skattesystemet i Øresundsregionen.


- Det

vil blot rykke grænserne til f.eks Blekinge og Storebælt. På trods af barriererne er det min opfattelse at flere

og flere virksomheder overkommer barriererne, siger MVA-chefen.


Arbejdet med at skabe bedre rammevilkår for videnoverførslen

fra universiteterne til erhvervslivet foregår via kontakter til det politiske system og påvirkning af beslutningsprocesserne

i Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetsråd, hvor Bent Christensen er medlem.


Bent Christensen er desuden medlem af et rådgivende

biotek- og finansforum i EU-regi. Hertil kommer forskellige pressekontakter.Ikke patenter nokEt af de grundlæggende

problemer i Danmark er, at vi er for dårlige til at kommercialserer forskningsresultater.


Der bliver tænkt alt for

lidt i patenter og andre af de såkaldte intellektuelle ejendomsrettigheder på universiteterne. USA og Sverige er f.eks.

langt foran.


- Mange savner viden om muligheden for patenter, og vi bør satse langt mere på at få etableret

en organisation, der formår at håndtere de immaterielle rettigheder. Universiteterne bør tænke langt mere

i en fremtidig mulighed for at deres forskningsresultater kan bruges ude i erhvervsvirksomhederne, siger Bent Christensen.


929

gange dumpede en international patentansøgning fra Danmark ind gennem brevsprækken hos den internationale patentmyndighed

WIPO sidste år.


Det placerer Danmark på en 16. plads i verden.


Til sammenligning ligger de blågule kolleger

på den anden side af sundet på en sjetteplads. De sender næsten fire gange så mange patentansøgninger af

sted om året.


Den absolutte førsteplads indtages ikke overraskende af USA med 40.003 ansøgninger.


-

Bevidstgørelsen om overførsel af viden fra universiteter til erhvervsliv og sikring af patenter samt andre intellektuelle

ejendomsrettigheder kom ganske enkelt hurtigere i gang i Sverige. Det slår igennem i tallene i dag. Danmark kan blive langt

bedre, siger Bent Christensen.


Bent Christensen er 53 år, uddannet læge, men har i det meste af sin karriere har

været leder.


Før han kom til MVA har han virket som cheflæge, vicedirektør og chef for Evalueringscenter

for Sygehuse.